viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
30.04.2015
Termin składania ofert: 11.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.26.2015
Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii Laboratorium Drogowe, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów, w terminie 24 miesięcy.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.04.2015
Termin składania ofert: 12.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.25.2015
Dostawa urządzeń kopiujących 7 szt. do GDDKiA oddział w Warszawie i jednostek podległych .
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.04.2015
Termin składania ofert: 30.04.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2015
Remont mostu przez rzekę Pilicę w m. Mniszew w km 43+051 drogi krajowej nr 79
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.04.2015
Termin składania ofert: 22.04.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.24.2015
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 5 zadań
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.04.2015
Termin składania ofert: 17.04.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.23.2015
KONTYNUACJA ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI I NADZÓR NAD ROBOTAMI w zakresie budowy: „Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie” Etap II/1: Droga ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, Etap II/2: Droga ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska oraz „Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska „ długości ok 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie” i z węzłem „Marynarska” Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.04.2015
Termin składania ofert: 19.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.18.2015
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.04.2015
Termin składania ofert: 20.04.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.21.2015
Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie działania GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.04.2015
Termin składania ofert: 21.04.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.17.2015
Remont budynku wiaty magazynowo sprzętowej na Obwodzie Drogowym w Ostrołęce.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.03.2015
Termin składania ofert: 17.04.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.19.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 17.04.2015R. - Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 27 zadań
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.03.2015
Termin składania ofert: 05.05.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.16.2015
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621” wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
11.03.2015
Termin składania ofert: 26.03.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2015
Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie działania GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.03.2015
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D.3.241.10.2015
KONTYNUACJA ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI I NADZÓR NAD ROBOTAMI w zakresie budowy: „Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie” Etap II/1: Droga ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska, Etap II/2: Droga ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska oraz „Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska „ długości ok 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie” i z węzłem „Marynarska” Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła).
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.02.2015
Termin składania ofert: 09.03.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.13.2015
Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddziału w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.02.2015
Termin składania ofert: 12.03.2015 11:30
GDDKiA.0.WA.D-3.241.11.2015
ZMIANA TERMINU ZŁOZENIA I OTWARCIA OFERT NA 12.03.2015 Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 (km 22+680 do 27+790) Zadanie II i drogi krajowej nr 50 (km 175+700 do 179+550) Zadanie III” wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.02.2015
Termin składania ofert: 18.03.2015 12:00
GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2015
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wymiana istniejących latarni na latarnie spełniające wymogi bezpieczeństwa biernego wg. PN-EN 12767 w ramach „Budowy drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” długości ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie” i z węzłem „Marynarska”: Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.02.2015
Termin składania ofert: 02.03.2015 11:30
GDDKiA.0.WA.D-3.241.8.2015
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn:Budowa Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - etap I od km 0+000 do km 22+350 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.02.2015
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D.3.241.9.2015
Wsparcie techniczne Wydziałów GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na 4 zadania.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.02.2015
Termin składania ofert: 30.03.2015 11:30
GDDKiA.O.WA.241.7.2015
Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dachów, usuwania sopli i oblodzeń na rynnach budynków w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe, Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.02.2015
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.6.2015
Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.01.2015
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.2.2015
ZMIANA TERMINU OTWARCIA!!! Realizowanie bieżących usług kurierskich dla GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 oraz Laboratorium Drogowe, Opacz Kolonia ul. Środkowa 35c na okres 36 miesięcy
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.01.2015
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D.3.241.1.2015
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach hotelowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu wraz z czyszczeniem dachów i rynien w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.01.2015
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D.3.241.3.2015
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach hotelowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu wraz z czyszczeniem dachów i rynien w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji administrowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.12.2014
Termin składania ofert:
103/2014
Wykonanie przeglądów i napraw bieżących 13 szt. solarek, 18 szt. pługów lemieszowych i 11 szt. pługów wirnikowych
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.12.2014
Termin składania ofert:
126/2014
Usuwanie awarii i przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia drogowego oraz stacji transformatorowych SN/nn 15kV/400V na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
12.12.2014
Termin składania ofert:
115/2014
Kontynuacja zarządzania kontraktem „Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.12.2014
Termin składania ofert:
102/2014
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa prasy w prenumeracie na 3 lata 2015-2017 r. do GDDKiA Oddział w Warszawie oraz 13 Rejonów
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.11.2014
Termin składania ofert:
99/2014
UWAGA POPRAWA FORMULARZA OFERTA Sukcesywne wykonanie i dostawę wizytówek, okładek, teczek na akta osobowe, rejestrów wejść, książek ewidencji pieczęci służbowych i stempli, smyczy, bloczków z logo, legitymacji, długopisów, flag, godła, kalendarzy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mińska 25.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
19.11.2014
Termin składania ofert:
98/2014
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.11.2014
Termin składania ofert:
97/2014
Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dachów, usuwania sopli i oblodzeń na rynnach budynków w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji, Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe, Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 16 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.10.2014
Termin składania ofert:
94/2014
Roboty związane z inwestycją: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego /łódzkiego - Radziejowice” polegające na: Etap I: Wykonaniu zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy DK 8 na odcinku od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414+112 do km 414+127 Etap II: Wykonaniu retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposażonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.10.2014
Termin składania ofert:
93/2014
„Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 5 zadań: Zadanie nr 1 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mławie. Zadanie nr 2 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrołęce. Zadanie nr 3 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrowi Mazowieckiej. Zadanie nr 4 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płońsku. Zadanie nr 5 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Przasnyszu.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.10.2014
Termin składania ofert:
91/2014
Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 zwanego dalej „GPR 2015” bezpośrednich pomiarów ruchu w terenie na odcinkach dróg krajowych Oddziału w Warszawie GDDKiA w wyznaczonych punktach pomiarowych w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 – obejmuje wykonanie GPR 2015 na terenie Rejonu Ożarów Maz. Zadanie 2 – obejmuje wykonanie GPR 2015 na terenie Rejonu: Boża Wola, Płock, Płońsk Zadanie 3 – obejmuje wykonanie GPR 2015 na terenie Rejonu: Mińsk. Maz., Mława, Ostrołęka, Ostrów Maz., Przasnysz, Siedlce Zadanie 4 – obejmuje GPR 2015 na terenie Rejonu: Garwolin, Grójec, Radom, Zwoleń Zadanie 5 – obejmujące wykonanie GPR 2015 w punktach typu F oraz obsługę i bieżącą konserwację stacji automatycznych pomiarów ruchu drogowego licznikami: Golden River, RPP-5 i RPP-2
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.10.2014
Termin składania ofert:
92/2014
Projekt i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego nasypu drogowego oraz skarp i poboczy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 2 od km 568+000 do km 568+340
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.10.2014
Termin składania ofert: 26.11.2014 0:00
90/2014
Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie na obszarze Rejonów GDDKiA: w Garwolinie, w Mińsku Maz., w Siedlcach
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.10.2014
Termin składania ofert:
88/2014
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych (3 piętra: VI, VII, VIII) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.10.2014
Termin składania ofert: 24.10.2014 0:00
87/2014
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej z podziałem na 10 zadań.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.10.2014
Termin składania ofert:
86/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonów GDDKiA w Warszawie w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 – Dostawa siatki przeciwśnieżnej Zadanie 2 – Dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.10.2014
Termin składania ofert:
89/2014
Roboty związane z inwestycją: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego /łódzkiego - Radziejowice” polegające na: Etap I: Wykonaniu zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy DK 8 na odcinku od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414+112 do km 414+127 Etap II: Wykonaniu retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposażonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.10.2014
Termin składania ofert:
85/2014
Wsparcie Wydziału Technologii- Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1 i 2.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.09.2014
Termin składania ofert:
83/2014
Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 3 zadania: - Zadanie I – bieżąca obsługa archiwum zakładowego oraz sukcesywna archiwizacja materiałów archiwalnych kategorii „A” oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” GDDKiA Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25; Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c, - Zadanie II - sukcesywna archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” w siedzibach 4 Rejonów, - Zadanie III – sukcesywne przeprowadzenie procesu niszczenia dokumentacji w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie; Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c i w siedzibach 14 Rejonów.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.09.2014
Termin składania ofert:
82/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA na 07.10.2014 Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony indywidualnej.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.09.2014
Termin składania ofert:
84/2014
Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych inwestycji w tym inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1- 9.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.09.2014
Termin składania ofert:
75/2014
Sukcesywne dostawy i montaż nowych mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na 3 zadania
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.09.2014
Termin składania ofert:
81/2014
Projekt i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego nasypu drogowego oraz skarp i poboczy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 2 od km 568+000 do km 568+340
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.09.2014
Termin składania ofert:
77/2014
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Przedmiotem zamówienia jest wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.08.2014
Termin składania ofert:
76/2014
UNIEWAŻNIENIE W ZAKRESIE ZADANIA 2 I 3 Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Grójcu. Zadanie nr 2. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim. Zadanie nr 3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Siedlcach.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
22.08.2014
Termin składania ofert:
73/2014
Wykonanie remontu drogi krajowej nr 50 na odcinkach: Odc. 1 ul. Płońska w Ciechanowie od km 0+826 do km 1+545 o długości 0,719 km Odc. 2 ul. Płońska w Ciechanowie od km 1+680 do km 2+560 o długości 0,880 km administrowanej przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mławie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.08.2014
Termin składania ofert:
65/2014
Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 6 zadań
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.08.2014
Termin składania ofert: 30.10.2014 9:30
24/2014
UWAGA: II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie Nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km”, oraz dostawę sprzętu laboratoryjnego
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.08.2014
Termin składania ofert:
70/2014
Dostawa soli drogowej oraz chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów