viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
30.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.76.2020
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejonów i jednostek podległych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.78.2020
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej, urządzeń peryferyjnych, dostawie części do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i ploterów.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2020
Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km” wraz z zamodelowaniem rozkładu stężeń zanieczyszczeń oraz opracowaniem wyników pomiarów i sporządzeniem analizy porealizacyjnej.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.71.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.75.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mińsku Mazowieckim.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020
Kontynuacja projektowania i budowy Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok.14,8 km.”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.70.2020
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.73.2020
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Kontraktu pn. „Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem)”
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 30.12.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.69.2020
Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.68.2020
Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.65.2020
Bieżące kompleksowe utrzymanie i monitoring stanu pracy sygnalizacji świetlnych wraz z użytkowanymi systemami sterowania ruchem na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.11.2020
Termin składania ofert: 01.12.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2020
UWAGA II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzka nr 618 – Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pułtusku wraz z rozbudową drogi krajowej nr 61 – ul. Daszyńskiego, na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Nowy Rynek w Pułtusku”
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.55.2020
„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)” Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
27.10.2020
Termin składania ofert: 12.11.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.62.2020
Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.10.2020
Termin składania ofert: 20.10.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.60.2020
Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK19 w miejscowości Łosice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.09.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.54.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe”.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.09.2020
Termin składania ofert: 18.09.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.53.2020
Naprawa dwumodułowego urządzenia dylatacyjnego na wiadukcie WA-1 w km 1+601 jezdni prawej drogi nr S8f w m. Jawczyce
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
02.09.2020
Termin składania ofert: 16.09.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.47.2020
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce”
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.08.2020
Termin składania ofert: 10.09.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.51.2020
Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK19 w miejscowości Łosice
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.08.2020
Termin składania ofert: 23.09.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.50.2020
UWAGA DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 50 w miejscowości Wyszogród
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.48.2020
Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku od ul. Głównej w miejscowości Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.08.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.46.2020
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 – na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
14.08.2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.49.2020
Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego od km 49+973,53 do km 75+212 przez okres 3 lat.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
31.07.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.44.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
27.07.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.45.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
17.07.2020
Termin składania ofert: 07.08.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.43.2020
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.07.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.40.2020
Rozliczenie Kontraktu pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie I – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I węzeł „Marki” (bez węzła) – węzeł „Kobyłka”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
13.07.2020
Termin składania ofert: 19.08.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.41.2020
UWAGA IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.07.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.38.2020
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach planowanej budowy autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki, na odc. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce od km 524+005 do km 561+500, rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Płońsk – Czosnów od km ok. 300+000 do ok. km 334+636 oraz budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odc. w. Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obw. Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 – UMOWA RAMOWA
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
29.06.2020
Termin składania ofert: 07.07.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.39.2020
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku Wólka Pracka 7 wraz z opracowaniem wyników badań na trasie budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61, Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+945,31 do km 21+746,16
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.34.2020
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.32.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.33.2020
Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
10.06.2020
Termin składania ofert: 22.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.36.2020
Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na odc. obwodnicy Radomia od km 0+000,00 do km 24+650,00
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.23.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
08.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.24.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert: 30.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.30.2020
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie remontów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziała Warszawa z podziałem na 7 zadań
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.31.2020
Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.22.2020
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
03.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.35.2020
Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym w Warszawie, ul. Mińska 25
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
28.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.29.2020
Wykonanie naprawy osłon przeciwwandalowych na kładce dla pieszych nad drogą S8f w km 8+212
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.05.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.26.2020
Dostawa fabrycznie nowych ekstraktorów ultradźwiękowych służących do ekstrakcji mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z PN-EN 12697-1:2012.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
22.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
15.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.25.2020
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ! Remont mostu przez rzekę Jeziorka w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 12+244 w m. Żabieniec
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
11.05.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.21.2020
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.20.2020
Remont wiaduktu nad drogą S7 w km 445+150 w m. Kamień
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.18.2020
Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764 w m. Ostrów Mazowiecka.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.19.2020
Konserwacja nawierzchni drogowych poprzez wykonanie mikrodywaników na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.04.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.17.2020
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach planowanej budowy autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki, na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce od km 524+005 do km 561+500 oraz rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów od km ok 300+000 do ok km 334+636 – UMOWA RAMOWA
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów