viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
14.12.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.33.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
19.11.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.29.2020
Usługa sprzątania pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 oraz ul. Rejtana 8a, Rzeszów.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
16.10.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.28.2020
Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 i 94
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
09.10.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.27.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
07.10.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.26.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
22.10.2020
Termin składania ofert: 06.11.2020 11:00
O.RZ.D-3.2412.2.2020
Częściowy remont budynku magazynowo - warsztatowego na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
22.09.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.25.2020
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie obsługi prawnej: Część nr 1: Świadczenie obsługi prawnej Wydziału Monitorowania Inwestycji Drogowych, Zespołów Kierowników Projektów, Wydziału Nieruchomości, Wydziału Dokumentacji, Wydziału Środowiska w zakresie realizowanych przez te wydziały i zespoły zadań oraz Wydziału Finansowo – Księgowego w zakresie zadań dotyczących windykacji wierzytelności Skarbu Państwa. Część nr 2: Świadczenie obsługi prawnej Wydziału Zamówień Publicznych”
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
14.09.2020
Termin składania ofert: 29.09.2020 11:00
O.RZ.D-3.2412.1.2020
Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie realizowanych w ramach asortymentu Remonty Zapleczy Technicznych 2020 z podziałem na części: Część 1. Remont i konserwacja obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Nisku Część 2. Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Przemyślu Część 3. Częściowy remont budynku magazynowo - warsztatowego na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej administrowanego przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Rzeszowie Część 4. Remonty i demontaż obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Lesku Część 5. Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
04.09.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.24.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej DK9”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
26.08.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.23.2020
Wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
20.08.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.08.2020 11:00
O.Rz.D-3.2413.22.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Babica - Barwinek (w km od 21+650 do 96+535) wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
19.08.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.21.2020
Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
14.08.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.20.2020
Usługa sprzątania pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z podziałem na części
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
30.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 07.08.2020 11:00
O.Rz.D-3.2413.12.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Babica - Barwinek (w km od 21+650 do 96+535) wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
16.07.2020
Termin składania ofert: 31.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.7.2020
Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych polegających w szczególności na zabezpieczeniu dźwigarów i strefy podparcia mostu przez rz. Jelonek w miejscowości Stalowa Wola, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl km 52+835
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
13.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.11.2020
OPRACOWANIE EKSPERTYZ STANU TECHNICZNEGO dla poniższych części: Część 1: „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Jasiołka w m. Zboiska, w ciągu drogi krajowej nr 19 (stara DK9) Kuźnica Białostocka - Barwinek w km 266+518 i muru oporowego wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej i przydatności użytkowej elementów konstrukcyjnych istniejącego obiektu z zachowaniem wymagań eksploatacyjnych dla dróg krajowych. Część 2: „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Wisłok w m. Iskrzynia, w ciągu drogi krajowej nr 19 (stara DK9) Kuźnica Białostocka - Barwinek w km 249+814 wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej i przydatności użytkowej elementów konstrukcyjnych istniejącego obiektu z zachowaniem wymagań eksploatacyjnych dla dróg krajowych.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
07.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.6.2020
Zaprojektowanie i remont mostu przez rz. Wisłok w miejscowości Tryńcza, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl km 109+883
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
25.06.2020
Termin składania ofert: 07.07.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.19.2020
Wykonywanie Monitoringu Wgłębnego Osuwisk (pomiary inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego oraz Monitoringu Hydrogeologicznego Stref Tunelowych wraz z opracowaniem raportów z monitoringów dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części: Część 1: S19 odcinek węzeł Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km (od km 11+400 - 21+671), Część 2: S19 odcinek węzeł Iskrzynia (z węzłem) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 9,9 km (km ok.: 57+900 – 68+200), Część 3: S19 odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok 10,29 (km 68+200 - 78+289,66).
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
15.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.13.2020
Ochrona osób i mienia na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
10.06.2020
Termin składania ofert: 25.06.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.5.2020
Część 1 - Rozbudowa drogi krajowej nr 84 od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+460 w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, powiat leski, województwo podkarpackie Część 2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 94 od km 670+315 do km 670+500 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Stara Wisznia w km 670+386 w miejscowości Duńkowice, gmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
10.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.18.2020
„Wykonanie przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie” z podziałem na części: Część 1: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Oddział w Rzeszowie; Część 2: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Przemyślu; Część 3: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Krośnie; Część 4: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Nisku; Część 5: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Lesku; Część 6: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Rzeszowie; Część 7: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach na terenie Obiektu Socjalnego w Kalnicy;
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
01.06.2020
Termin składania ofert: 17.06.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.15.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P); Część 2: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P).
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
01.06.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2020
Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 15.05.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.4.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km od 259+650,90 do 259+778,08 w związku z budową mostu przez potok Pielnica w miejscowości Zarszyn wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, km 259+722
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
24.04.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2410.1.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
22.04.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Rz.D-3.2413.9.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych w trakcie nadzoru, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary – Nisko Południe wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
08.04.2020
Termin składania ofert: 16.04.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.7.2020
Świadczenie usług administracyjnych - obsługa kancelarii w budynku Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
08.04.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.8.2020
OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PRZEPUSTU I MOSTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice – Korczowa, w km 655+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Budzianka w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa, w km 153+931. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Słony w miejscowości Brzostek ciągu drogi krajowej nr 73 w km 147+633.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
06.04.2020
Termin składania ofert: 27.04.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.3.2020
Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 9, 73 i 94: Część 1. Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów w km 142+657. Część 2. Remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w km 149+546. Część 3. Remont mostu przez rz. San w m. Radymno, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667+477
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
16.03.2020
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.6.2020
Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych i przyczep lekkich GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na części: Część nr 1. Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych i przyczep lekkich będących w użytkowaniu Biura Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. Część nr 2. Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych i przyczep lekkich będących w użytkowaniu Rejonu w Rzeszowie. Część nr 3. Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych i przyczep lekkich będących w użytkowaniu Rejonu w Lesku”.
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
06.03.2020
Termin składania ofert: 31.03.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.2.2020
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika z podziałem na części: Część. 1 „Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Jadachy”. Część. 2 „Zaprojektowanie i wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Komorów”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 13.03.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.4.2020
Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz urządzeń zainstalowanych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
30.12.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.03.2020 11:00
O.Rz.D-3.2413.5.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 28 w Zarzeczu, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary - Rudnik n. Sanem w km. 14+800 – 14+900 wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
03.03.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.1.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km od 259+650,90 do 259+778,08 w związku z budową mostu przez potok Pielnica w miejscowości Zarszyn wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, km 259+722
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
13.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.2.2020
Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa, w km 655+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133. Część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Rudawka w m. Bircza, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 313+680.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.3.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
16.01.2020
Termin składania ofert: 27.01.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.1.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
30.12.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 08.01.2020 11:00
O.Rz.D-3.2413.27.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Rudnik n. Sanem – Sokołów Młp. Północ wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.12.2019
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.25.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Krosno – Besko od km 237+992 do km 255+245 dł. ok. 17 km
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
02.12.2019
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2413.23.2019
Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie czterech lat od daty podpisania umowy
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
29.11.2019
Termin składania ofert: 18.12.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.21.2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek (dawna DK nr 9) w km od 239+340 do 239+950 wraz z budową mostu przez potok Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna w km 239+624,10, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
28.11.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 05.12.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.24.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Rudnik n. Sanem – Sokołów Młp. Północ wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
28.11.2019
Termin składania ofert: 20.12.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.20.2019
„WYKONANIE ZASTĘPCZE – WYMIANA ELEMENTÓW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA – RZESZÓW NA ODCINKACH: S19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
19.11.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 26.11.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.22.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 16 w m. Głuchów z związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86” wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
29.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 06.11.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.21.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 16 w m. Głuchów z związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86” wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2411.19.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej 84 na odcinku Sanok – Zagórz od km 3+150 do km 7+428”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
23.10.2019
Termin składania ofert: 31.10.2019 11:00
O.RZ.D-3.2413.20.2019
Usługa sprzątania pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z podziałem na części: Cześć 1 - Usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Przemyślu oraz Obwodu Utrzymania Autostrady w Przemyślu Cześć 2 - Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie, Obwód Utrzymania Autostrady Jarosław Cześć 3 - Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Sikorskiego 49c w Rzeszowie Cześć 4 - Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie, Obwód Drogowy w Kolbuszowej
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
10.10.2019
Termin składania ofert: 22.10.2019 11:00
O.RZ.D-3.2414.3.2019
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego.”
dostawy GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
03.10.2019
Termin składania ofert:
O.RZ.D-3.2410.1.2019
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
03.10.2019
Termin składania ofert: 11.10.2019 11:00
O.RZ.D-3.2413.19.2019
„Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych i specjalistycznych GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie z podziałem na części: Część nr 1 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie. Część nr 2 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie”.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych