viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.16.2020.mr
Świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Łódź
18.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2411.6.2020.mr
Remont mostu przez ciek bez nazwy w km 37+271 drogi krajowej nr 70 w m. Wycześniak
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2020 0:00
O.Ł.D3.2412.12.2020.vk
„Remont kładki dla pieszych zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S8 w km 399+192 w m. Chrzczonowice
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.10.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 11:00
O.Ł.D3.2414.1.2020.ig
Dostawa komputerów, monitorów i laptopów z podziałem na 2 części
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.10.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.11.2020.vk
Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14,70 i 92”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
29.09.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.10.2020.mr
Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
19.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.11.2020.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowego podziemnego zbiornika wodnego oraz sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tego zbiornika na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.08.2020
Termin składania ofert: 02.09.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.10.2020.dpw
„Wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 332+415 w m. Kruszów na podstawie dokumentacji projektowej ”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.08.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.9.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
05.08.2020
Termin składania ofert: 20.08.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.9.2020.vk
„Remont kładki dla pieszych zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S8 w km 399+192 w m. Chrzczonowice”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
03.08.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.7.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
30.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.8.2020.dpw
Wykonanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
24.07.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.8.2020.ig
Zaprojektowanie i wykonanie naprawy sprężenia zewnętrznego konstrukcji zachodniej estakady E-221 w ciągu autostrady A1 w km 263+307
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.07.2020
Termin składania ofert: 27.07.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.6.2020.mr
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez c.b.n. po rozbiórce dwóch mostów w m. Bratoszewice oraz mostu w m. Brzedza w ciągu drogi krajowej nr 14”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 16.07.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.6.2020.ig
Zaprojektowanie i wykonanie naprawy sprężenia zewnętrznego konstrukcji zachodniej estakady E-221 w ciągu autostrady A1 w km 263+307
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.06.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 12:00
O.Ł.D3.2411.5.2020.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą gminną nr 120328E w miejscowości Kiełmina”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.06.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2410.1.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem) 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem).
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
15.06.2020
Termin składania ofert: 30.06.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.6.2020.ig
Wykonanie remontu przepustu w m. Tuszyn w km 327+947 w ciągu drogi krajowej nr 12 na podstawie dokumentacji projektowej
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.06.2020
Termin składania ofert: 24.06.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.5.2020.dpw
„Wykonanie wymiany jednej dylatacji jednomodułowej mostu nad rzeką Ner w ciągu autostrady A2 w km 318+599”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.06.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.5.2020.mr
Świadczenie usług ochrony ludzi i mienia znajdującego się w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
29.04.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.4.2020.vk
Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 6 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.04.2020
Termin składania ofert: 08.05.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.4.2020.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.04.2020
Termin składania ofert: 06.05.2020 11:00
O.Ł.D3.2411.4.2020.ig
Remont mostu przez ciek bez nazwy w km 37+271 drogi krajowej nr 70 w m. Wycześniak
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
20.03.2020
Termin składania ofert: 15.04.2020 13:00
O.Ł.D3.2411.3.2020.ig
Remont mostu przez ciek bez nazwy w km 37+271 drogi krajowej nr 70 w m. Wycześniak
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.03.2020
Termin składania ofert: 14.04.2020 12:00
O.Ł.D3.2411.1.2020.mr
Remont mostu przez rzekę Widawkę w km 56+674 drogi krajowej nr 74j w m. Dzbanki
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.03.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.3.2020.mr
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu wraz ze wszystkimi elementami (S8, S14 i DK14)
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
13.03.2020
Termin składania ofert: 14.04.2020 13:00
O.Ł.D3.2411.2.2020.dpw
„Remont wsporników mostu przez rzekę Oleśnicę w km 190+812 drogi krajowej nr 45 w m. Oleśnica”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
11.03.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.2.2020.ig
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
04.03.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 12:00
O.Ł.D3.2412.3.2020.dpw
„Wykonanie wymiany jednej dylatacji jednomodułowej mostu nad rzeką Ner w ciągu autostrady A2 w km 318+599”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.02.2020
Termin składania ofert: 16.03.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.2.2020.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2412.1.2020.vk
Kontynuacja: Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze S-8 na odcinku od km 324+772 do km 408+805, w zakresie opracowania projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
31.01.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.1.2020.mr
Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 9 zadań
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert: 16.01.2020 11:00
O.Ł.D3.2411.19.2019.vk
„Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
20.12.2019
Termin składania ofert: 13.01.2020 11:00
O.Ł.D3.2411.18.2019.dpw
„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.12.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.21.2019.mr
Zarządzanie majątkiem oraz nadzór nad wywiązywaniem się użytkowników z zobowiązań w zakresie sprawności użytkowej obiektów instalacji i urządzeń wchodzących w skład majątku GDDKiA na terenie Centrum Zarządzania Ruchem i terenie przyległym.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
29.10.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.20.2019.ig
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 2 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
18.10.2019
Termin składania ofert: 05.11.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.10.2019.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.10.2019
Termin składania ofert: 24.10.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.16.2019.jo
Kontynuacja zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
01.10.2019
Termin składania ofert:
O/Ł.D3.2411.14.2019.jo
„Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
30.09.2019
Termin składania ofert: 11.10.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.19.2019.ig
Wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne w podziale na zadania (część: 1,2,3).
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2414.7.2019.dpw
Dostawa oleju opałowego i napędowego do zbiorników kotłowni i agregatów prądotwórczych w Łodzi GDDKiA oraz CZR Stryków, OUA Stryków
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2414.6.2019.jo
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ŁODZI W SEZONACH 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
06.09.2019
Termin składania ofert: 17.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.18.2019.ig
Monitoring i utrzymanie wygrodzeń przejść dla zwierząt siatką stalową na wyznaczonych odcinkach autostrady A1 i A2.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 23.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.9.2019.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.8.2019.jo
„Naprawa jezdni autostrady A2 na PPO Stryków w km 358+200.”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 25.09.2019 9:00
O.Ł.D3.2413.17.2019.vk
Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie na terenie Rejonu w Radomsku w latach 2019-2023 ( 4 sezony zimowe).
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
05.08.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.16.2019.dpw
„Przeprowadzenie w ramach GPR2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 7 części”.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
31.07.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2414.5.2019.jo
„DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ŁODZI W SEZONACH 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023”.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
26.07.2019
Termin składania ofert: 13.08.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.15.2019.ig
Monitoring i utrzymanie wygrodzeń przejść dla zwierząt siatką stalową na wyznaczonych odcinkach autostrady A1 i A2.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.07.2019
Termin składania ofert: 06.08.2019 12:00
O.Ł.D3.2412.7.2019.jo
„Naprawa jezdni autostrady A2 na PPO Stryków w km 358+200.”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych