viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
28.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2412.26.2020.gk
UWAGA ZMIANA 2! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
04.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.12.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.22.2020.mj
Świadczenie usług ochroniarskich polegających na dozorowaniu obiektów i mienia Oddziału GDDKiA w Kielcach bazy zaplecza technicznego przy ul. Krakowskiej 54
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
02.12.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.21.2020.az
UWAGA ZMIANA! „Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR)”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.11.2020
Termin składania ofert: 20.11.2020 9:00
O.Ki.D-3.2414.2.2020.mj
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA – Oddział w Kielcach z podziałem na 7 części
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.10.2020
Termin składania ofert: 03.11.2020 9:00
O.Ki.D-3.2414.1.2020.mj
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA – Oddział w Kielcach z podziałem na 7 części
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.10.2020
Termin składania ofert: 17.11.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.19.2020.gk
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
29.09.2020
Termin składania ofert: 14.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.24.2020.gk
Budowa zjazdów do działek numer 1390/5 i 1391/5 z ulicy Kolejowej w miejscowości Szydłowiec w ramach budowy drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica woj. mazowieckiego
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.09.2020
Termin składania ofert: 26.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.23.2020.gk
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT „Projekt i budowa urządzeń odprowadzających wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km: 48+580 dk 9 w m. Lubienia, gmina Brody, powiat starachowicki
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
25.09.2020
Termin składania ofert: 13.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.21.2020.az
UWAGA! TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI! Wykonanie i montaż zabezpieczeń prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu drogi S7 i S74
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
24.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.20.2020.gk
Wykonanie w latach 2020 – 2023 monitoringu skuteczności zastosowania metod i środków ochrony środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
15.09.2020
Termin składania ofert: 24.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.18.2020.jr
Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących własnością GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 6 części: Część 1: samochody w użytkowaniu Oddziału w Kielcach Część 2: samochody w użytkowaniu Rejonu w Busku - Zdroju Część 3: samochody w użytkowaniu Rejonu w Jędrzejowie Część 4: samochody w użytkowaniu Rejonu w Kielcach Część 5: samochody w użytkowaniu Rejonu w Opatowie Część 6: samochody w użytkowaniu Rejonu w Starachowicach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
27.08.2020
Termin składania ofert: 11.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.19.2020.mj
Opracowanie projektu i rozbiórka budynku szkoły podstawowej w miejscowości Wola Morawicka gmina Morawica w ramach zadania: „Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek II: Morawica – Wola Morawicka”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
26.08.2020
Termin składania ofert: 03.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.16.2020.jr
Wykonanie w latach 2020 – 2023 monitoringu skuteczności zastosowania metod i środków ochrony środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
25.08.2020
Termin składania ofert: 10.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.17.2020.gk
Budowa zjazdów do działek numer 1390/5 i 1391/5 z ulicy Kolejowej w miejscowości Szydłowiec w ramach budowy drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica woj. mazowieckiego
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
20.08.2020
Termin składania ofert: 10.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.20.2020.gk
UWAGA ZMIANA!!! „Projekt i budowa urządzeń odprowadzających wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km: 48+580 dk 9 w m. Lubienia, gmina Brody, powiat starachowicki
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
14.08.2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.18.2020.jr
Remont drogi krajowej Nr 9 na odcinku Kurów – Goźlice od km 99+500 do km 100+000 oraz od km 100+000 do km 100+500
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.08.2020
Termin składania ofert: 25.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.16.2020.az
„Remont mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 51+626, w miejscowości Brody Iłżeckie”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.07.2020
Termin składania ofert: 28.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.14.2020.mj
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Osieka w ciągu DK 79 oraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i buduj
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
22.07.2020
Termin składania ofert: 06.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.15.2020.az
„Wykonanie wzmocnienia zakotwienia słupów linii elektroenergetycznej 220kV relacji Kielce-Radkowice dla stanowisk nr 49, 50A, 50B, 51 w ramach zadania:” Budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów” na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia /OPZ/”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
20.07.2020
Termin składania ofert: 28.07.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.15.2020.mj
Obsługa gospodarcza biura Oddziału i świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków higieny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na VII części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.07.2020
Termin składania ofert: 28.07.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.14.2020.jr
Remont drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kurów od km 98+100 do 98+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
06.07.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.13.2020.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78 wraz z udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i buduj
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
03.07.2020
Termin składania ofert: 23.07.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.13.2020.jr
Uwaga: Zmiana terminu składania ofert Wymiana nawierzchni oraz dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Rejon Jędrzejów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
30.06.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.12.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów - Sobótka wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
17.06.2020
Termin składania ofert: 04.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.11.2020.gk
Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
09.06.2020
Termin składania ofert: 24.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.12.2020.mj
Remont drogi krajowej Nr 77 na odcinku Milczany – Sandomierz od km 14+000 do km 16+030
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2020.jr
Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów Część II - Obsługa administracyjno - biurowa.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
26.05.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.9.2020.mj
Wykonanie napraw i konserwacji elementów mostu przez rzekę Żarnówkę w km 254+164 drogi krajowej nr 42 w miejscowości Parszów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.05.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.11.2020.gk
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.05.2020
Termin składania ofert: 05.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2020.jr
Uwaga! odpowiedzi na pytania 01.06.2020 Remont drogi krajowej nr 9 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski od km 69+546 do km 70+610
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.8.2020.az
Wykonanie remontu mostu przez rzekę Sokołówkę w miejscowości Cieklińsko w ciągu drogi krajowej nr 74 w km 38.744
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2020.az
UWAGA ! ZMIANA TERMINU REALIZACJI! „Wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni wzdłuż drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancji.”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
02.04.2020
Termin składania ofert: 20.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.5.2020.jr
Remont belek podporęczowych przepustu w ciągu drogi krajowej nr 42 w miejscowości Bliżyn
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.5.2020.jr
Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych przyjętych/ustalonych granic działek ewidencyjnych, zajętych pod pas drogowy dróg krajowych nr 73 i 79, na terenie powiatu buskiego, DK 79 na odc. miejscowości Zołcza Ugory–Sroczków (granica powiatu buskiego/ sandomierskiego), DK 73 na odc. granica województw świętokrzyskiego/ małopolskiego, tj. na odcinku miejscowości Rataje Karskie/Rataje Słupskie-Stopnica.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.03.2020
Termin składania ofert: 14.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.9.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu budowlanego / Projektu wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
31.03.2020
Termin składania ofert: 13.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.8.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu budowlanego / Projektu wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Osiek – Połaniec
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
30.03.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.7.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec - Słupia
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
27.03.2020
Termin składania ofert: 14.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.6.2020.jr
Uwaga! 08.04.2020 Odpowiedzi na pytania. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Belniankę w ciągu drogi krajowej nr 74 km 103+522 w miejscowości Napęków.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
27.03.2020
Termin składania ofert: 07.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.6.2020.mj
Nadzór inwestorski nad budową laboratorium drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.4.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.2.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec - Słupia wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.3.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Osiek - Połaniec wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.03.2020
Termin składania ofert: 08.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.1.2020.az
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
04.03.2020
Termin składania ofert: 07.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.4.2020.gk
UWAGA: ZMIANY SIWZ!!! Budowa przepustu pod drogą krajową nr 42 w km 228+635 w m. Stąporków
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 03.03.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.2.2020.az
UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla inwestycji „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
10.02.2020
Termin składania ofert: 12.03.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.3.2020.gk
Budowa laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.01.2020
Termin składania ofert: 12.02.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.1.2020.mj
Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 193+836 w m. Andruszkowice
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
24.12.2019
Termin składania ofert: 10.01.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.13.2019.az
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.10.2019
Termin składania ofert: 12.11.2019 9:00
O.Ki.D-3.2414.2.2019.gk
Sukcesywna dostawa wkładów drukujących dla Oddziału w Kielcach GDDKiA z podziałem na VII części: Część I: Oddział Kielce Część II: Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Część III: Rejon w Busku - Zdroju Część IV: Rejon w Jędrzejowie Część V: Rejon w Kielcach Część VI: Rejon w Opatowie Część VII: Rejon w Starachowicach
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
24.09.2019
Termin składania ofert: 10.10.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.11.2019.jr
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla inwestycji „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych