viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 9:00
O.GD.Z-12.2412.23.2020
„Zastępcze zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.KP-1.2412.21.2020
Roboty podobne do zamówienia podstawowego pn.: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)” - doprojektowanie i wykonanie dodatkowych dróg dojazdowych DD6 i DD9a.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 07.01.2021 11:00
O.GD.Z-14.2413.30.2020
„WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” - z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.11.2020
Termin składania ofert: 26.11.2020 11:00
O.GD.F-2.2413.25.2020
„SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH” z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.11.2020
Termin składania ofert: 24.11.2020 11:00
O.GD.ZFŚS.2414.3.2020
„Dostawa kart podarunkowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.10.2020
Termin składania ofert: 25.11.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.24.2020
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.10.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 9:00
O.Gd.Z-12.2412.20.2020
Uszczelnienie wygrodzenia siatką ogrodzeniową węzłów drogowych drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 312+700 do km 336+659) z podziałem na osiem odcinków o łącznej długości 2,0 km
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.10.2020
Termin składania ofert: 03.11.2020 8:00
O.Gd.Z-12.2412.18.2020
„Zastępcze zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 2 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.09.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.KP-6.2412.19.2020
„Wykonanie robót na obiekcie WD-1 w ciągu DK 22 od 339+895 do 340+070 km”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 9:00
O.Gd.Z-14.2412.17.2020
„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGI DK21 W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA W RAMACH PROGRAMU „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA DK21 W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.09.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-1.2413.22.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W M. GNOJEWO WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU GNOJEWO - CISY” – wykonanie projektu lewoskrętu
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.09.2020
Termin składania ofert: 09.09.2020 11:00
O.Gd.I-3.2413.21.2020
„Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowych”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.08.2020
Termin składania ofert: 03.09.2020 9:00
O.GD.Z-11.2412.16.2020
PRZEBUDOWA ODWODNIENIA W CIĄGU DK 25b UL. ZAMKOWA W CZŁUCHOWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.08.2020
Termin składania ofert: 03.09.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.15.2020
ODTWORZENIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7i ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.08.2020
Termin składania ofert: 01.09.2020 13:00
O.Gd.Z-12.2412.14.2020
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.08.2020
Termin składania ofert: 25.08.2020 9:00
O.GD.Z-15.2412.13.2020
REMONTY CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 91 ADMINISTROWANEJ PRZEZ REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.07.2020
Termin składania ofert: 02.09.2020 11:00
O.GD.I-2.2413.17.2020
WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA STANOWISKACH ODKRYTYCH PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: Część nr 1: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych podczas realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta wraz z opracowaniem wyników badań: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) Część nr 2: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych podczas realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta wraz z opracowaniem wyników badań: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.07.2020
Termin składania ofert: 02.09.2020 11:00
O.Gd.Z-4.2412.12.2020
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert „ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZ. KAMIENICA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.07.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 9:00
O.GD.Z-11.2412.11.2020
PRZEBUDOWA ODWODNIENIA W CIĄGU DK 25b UL. ZAMKOWA W CZŁUCHOWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.18.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w m. Bożepole Wielkie km 6+845 – 7+070 wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.08.2020
Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert ODTWORZENIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7i ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.07.2020
Termin składania ofert: 13.07.2020 11:00
O.GD.F-2.2414.2.2020
„SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.16.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.06.2020
Termin składania ofert: 10.07.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.10.2020
BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.14.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w m. Luzino 93 (7-39/160) km 13+870 – 14+030 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.06.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020 9:00
O.GD.Z-15.2412.09.2020
USTAWIENIE DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.06.2020 10:00
O.GD.F-2.2413.9.2020
„Świadczenie usług cateringowych dla osób przebywających na pobytach wypoczynkowych w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Koszarka w Przebrnie k. Krynicy Morskiej, w okresie od 01.07.2020 r. do 13.09.2020 r.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 11:00
O.Gd.I-2.2413.13.2020
„OCENA POREALIZACYJNA FUNKCJONALNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK KOSZWAŁY - ELBLĄG” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 7:10
O.GD.Z-15.2412.06.2020
Uwaga!! Zmiana termin składania i otwarcia ofert. WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.07.2020
„BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.05.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.05.2020
BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.05.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 8:00
O.Gd.Z-4.2412.3.2020
„Roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 11:00
O.GD.Z-4.2412.04.2020
PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZ. STRUGA KRAMARZYŃSKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W M. KRAMARZYNY
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 8:00
O.Gd.I-2.2413.11.2020
„POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY - ELBLĄG” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.04.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 11:00
O.GD.I-2.2413.12.2020
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych podczas realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
02.04.2020
Termin składania ofert: 20.04.2020 7:15
O.GD.Z-14.2412.02.2020
REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W SŁUPSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.03.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.10.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie o łącznej powierzchni 90 arów wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.02.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.08.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie st. 5, km 9+700 – 9+800 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 13:00
O.Gd.F-2.2412.01.2020
Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego „A” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.07.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie km 1+425 – 1+566 wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.01.2020
Termin składania ofert: 10.03.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.6.2020
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ZBLEWO – STAROGARD GDAŃSKI”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.03.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie, stan. nr 35 (AZP 10-42/80; km 0+700 – 0+885 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie (km 1+600 – 1+790) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.02.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części: Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. nr 6 (AZP 9-40/6); km 0+100 – 0+300 (łącznica L1) oraz 0+025 – 0+406 (łącznica L2) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. km 0+20 – 0+80 (DD16) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.01.2020
Termin składania ofert: 21.01.2020 10:00
O.Gd.F-2.2413.04.2020
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.01.2020
Termin składania ofert: 17.01.2020 11:00
O.GD.F-2.2414.1.2020
DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.01.2020
Termin składania ofert: 13.01.2020 13:00
O.Gd.Z-13.2413.01.2020
Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.12.2019
Termin składania ofert: 16.01.2020 9:00
O.GD.Z-14.2413.27.2019
„WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK” - z podziałem na 2 części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.12.2019
Termin składania ofert: 20.12.2019 10:00
O.Gd.F-2.2413.26.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.12.2019
Termin składania ofert: 16.01.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.24.2019
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Gnojewo wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Gnojewo - Cisy”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.12.2019
Termin składania ofert: 17.01.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.25.2019
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ZBLEWO – STAROGARD GDAŃSKI”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów