viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
30.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2411.27.2020
Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.01.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.39.2020
Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów z podziałem na VI części
usługi GDDKiA Białystok
29.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.26.2020
Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.25.2020
Likwidacja spękań nawierzchni przy dylatacjach mostowych
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2413.38.2020
„Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami – wsparcie w pracy Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Białymstoku w zakresie obsługi laboratoryjnej na inwestycjach współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i CEF”, z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 11.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.16.2020
Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 19.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.15.2020
Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 11.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.24.2020
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych w woj. podlaskim w podziale na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 15.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.23.2020
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
16.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2413.36.2020
Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
30.11.2020
Termin składania ofert: 21.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.22.2020
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w pobliżu drogi ekspresowej nr 8 (odcinek Jeżewo Stare – Mężenin) na Miejscu Obsługi Podróżnych „Cibory Płd.”
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
25.11.2020
Termin składania ofert: 03.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2414.4.2020
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów.
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
20.11.2020
Termin składania ofert: 23.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.32.2020
Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania nawierzchni dróg, parkingów, zatok autobusowych oraz ciągów pieszo – rowerowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Augustowie, Białymstoku, Suwałkach i Zambrowie, w sezonie zimowym 2020 -2024
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
23.10.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.31.2020
Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku i Suwałkach, w sezonie zimowym 2020 – 2021, w podziale na trzy części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
21.10.2020
Termin składania ofert: 23.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.14.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: 1) Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem)
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
20.10.2020
Termin składania ofert: 28.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.29.2020
Wykonanie monitoringu przejść dla zwierząt w latach 2021 – 2024 wraz z opracowaniem wyników
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
20.10.2020
Termin składania ofert: 28.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.30.2020
Usługi utrzymania estetyki pasów drogowych dróg krajowych na terenie Oddziału w Białymstoku w podziale na 2 części: Część I. Rejon w Białymstoku Część II. Rejon w Bielsku Podlaskim
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
07.10.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2414.3.2020
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowych typu PICK-UP 4x4 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe Oddział w Białymstoku
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
29.09.2020
Termin składania ofert: 30.10.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.25.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania – Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
29.09.2020
Termin składania ofert: 30.10.2020 11:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.24.2020
Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92 km, z podziałem na pododcinki: koniec obw. Sztabina – początek obw. Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
07.10.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.27.2020
Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku i Suwałkach, w sezonie zimowym 2020 – 2021, w podziale na dwie części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.09.2020
Termin składania ofert: 08.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.26.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy Zambrowa, w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
15.10.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.28.2020
Dostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Bielsk Podlaski
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
23.09.2020
Termin składania ofert: 26.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.23.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na cztery części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
14.09.2020
Termin składania ofert: 29.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.21.2020
Wzmocnienie obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27 w ramach zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 8 (...) odcinek Ib: węzeł Poręba - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
10.09.2020
Termin składania ofert: 25.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.20.2020
Remont drogi krajowej nr 64 Piątnica – DW 668 od km 0+350 do km 1+011 o łącznej długości 0,661 km
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
10.09.2020
Termin składania ofert: 24.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.22.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy Zambrowa, w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
07.09.2020
Termin składania ofert: 22.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.10.2020
Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
03.09.2020
Termin składania ofert: 14.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.20.2020
Wykonanie specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia, przygotowanie wniosków do organu o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz wykonanie szacunków brakarskich drzew znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Augustowie
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
01.09.2020
Termin składania ofert: 11.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.21.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odwodnienia pasa rozdziału trasy głównej i poprawę systemu odwodnienia dróg dojazdowych drogi ekspresowej S8 na odc. Ia w km 516+482,66 do km 529+470,00 oraz odc. Ib od km 529+470,00 do km 545+582,04 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
27.08.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.17.2020
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji rozbudowy drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
27.08.2020
Termin składania ofert: 04.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.19.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy Zambrowa, w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
20.08.2020
Termin składania ofert: 01.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.16.2020
Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na sześć części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
18.08.2020
Termin składania ofert: 25.09.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.15.2020
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg (Etap I) oraz opracowań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych (Etap II) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł „Sokółka Północ” (bez węzła) - węzeł „Dobrzyniewo” (z węzłem)”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
14.08.2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2411.19.2020
Obwodnica Augustowa – budowa dodatkowego ekranu akustycznego – projektu i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
07.08.2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.13.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
05.08.2020
Termin składania ofert: 05.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.7.2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
04.08.2020
Termin składania ofert: 21.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.18.2020
Roboty remontowe na moście w m. Turna Mała przez rz. Bug w km 161+225 na drodze krajowej nr 19 - projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.08.2020
Termin składania ofert: 19.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.14.2020
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji rozbudowy drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.08.2020
Termin składania ofert: 07.09.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.12.2020
Dostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na 4 części: Część 1. Rejon Zambrów, Część 2. Rejon Suwałki, Część 3. Rejon Bielsk Podlaski, Część 4. Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych Oddziału GDDKiA w Białymstoku
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
30.07.2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.17.2020
Wykonanie robót polegających na naprawach sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych w ramach likwidacji awarii, uszkodzeń wynikających ze zdarzeń drogowych, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych oraz przeprowadzanie bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych z aktualizacją programu sterującego i konserwacja znaków aktywnych, z podziałem na 6 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.07.2020
Termin składania ofert: 21.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.16.2020
Wzmocnienie obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27 w ramach zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 8 (...) odcinek Ib: węzeł Poręba - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.07.2020
Termin składania ofert: 06.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.15.2020
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 61 w Grajewie na odcinku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w km 215+000 do km 216+200, dł.1,20km
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
27.07.2020
Termin składania ofert: 07.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.11.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odwodnienia pasa rozdziału trasy głównej i poprawę systemu odwodnienia dróg dojazdowych drogi ekspresowej S8 na odc. Ia w km 516+482,66 do km 529+470,00 oraz odc. Ib od km 529+470,00 do km 545+582,04 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
17.07.2020
Termin składania ofert: 03.08.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2411.14.2020
Obwodnica Augustowa – budowa dodatkowego ekranu akustycznego – projektu i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
15.07.2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.13.2020
Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
07.07.2020
Termin składania ofert: 13.08.2020 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.10.2020
Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego w pasie dróg krajowych, konserwacja stacji transformatorowych zlokalizowanych przy drogach krajowych oraz świadczenie usług konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku z podziałem na X części
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
29.06.2020
Termin składania ofert: 10.07.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.9.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odwodnienia pasa rozdziału trasy głównej i poprawę systemu odwodnienia dróg dojazdowych drogi ekspresowej S8 na odc. Ia w km 516+482,66 do km 529+470,00 oraz odc. Ib od km 529+470,00 do km 545+582,04 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.11.2020
Remont drogi krajowej nr. 65 Knyszyn – Białystok, odcinek od km 156+450 do km 157+300 (Dobrzyniewo Duże)
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
03.06.2020
Termin składania ofert: 20.07.2020 10:50
O.BI.D-3.2410.5.2020
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) - Ploski
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów