viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
18.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 19.01.2021 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.16.2020
Usługi ochrony mienia w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie administrowanym przez GDDKiA
Centrala do progów unijnych
27.10.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.12.2020
Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych
usługi Centrala powyżej progów
27.10.2020
Termin składania ofert: 06.11.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.5.2020
Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy
dostawy Centrala do progów unijnych
17.07.2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.8.2020
Badanie oznakowania eksperymentalnego autostrad i dróg ekspresowych
usługi Centrala powyżej progów
13.07.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 30.07.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.10.2020
Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym na potrzeby realizacji projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap I UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
usługi Centrala
02.07.2020
Termin składania ofert: 22.07.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.9.2020
Dostarczenie, utrzymanie oraz rozwój strony internetowej serwisu mapowego dla użytkowników dróg krajowych wraz z modułami dodatkowymi
usługi Centrala do progów unijnych
25.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.4.2020
Dostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniem
Centrala do progów unijnych
21.04.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020 11:00
DPZ.DPZ.4-2412.1.2020
BUDOWA 80 STANOWISK DO POMIARU RUCHU DROGOWEGO z podziałem na 3 Części
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
04.03.2020
Termin składania ofert: 05.05.2020 11:00
DPZ.DPZ.4-2414.3.2020
Dostawa do GDDKiA pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzyletniej umowy
dostawy Centrala powyżej progów
26.02.2020
Termin składania ofert: 06.03.2020 11:00
DPR.DPR-4.2413.3.2020
Serwis pogwarancyjny oprogramowania Oracle i sprzętu ODA użytkowanego w GDDKiA
usługi Centrala do progów unijnych
21.02.2020
Termin składania ofert: 30.03.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.16.2019
Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych
usługi Centrala powyżej progów
27.01.2020
Termin składania ofert: 02.03.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.2.2020
Dostawa urządzeń sieciowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz świadczenie 36 miesięcznego serwisu gwarancyjnego
dostawy Centrala powyżej progów
27.01.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.1.2020
DOSTAWA DODATKOWYCH LICENCJI POJEMNOŚCIOWYCH COMMVAULT SIMPANA CVLT COMPLETE BACKUP & RECOVERY, PER FRONT-END TB W ILOŚCI 64 TB WRAZ ZE WSPARCIEM PRODUCENTA NA OKRES 2 LAT DLA ZAKUPIONYCH I POSIADANYCH LICENCJI.
dostawy Centrala powyżej progów
23.01.2020
Termin składania ofert: 04.02.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.2.2020
GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI
usługi Centrala do progów unijnych
10.01.2020
Termin składania ofert: 22.01.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.1.2020
Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenie jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie (woj. mazowieckie)
usługi Centrala do progów unijnych
20.12.2019
Termin składania ofert: 13.01.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.24.2019
Utrzymanie porządku i czystości w siedzibie Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (2 części)
usługi Centrala do progów unijnych
06.12.2019
Termin składania ofert: 20.01.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.22.2019
Świadczenie usługi Maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKiA
usługi Centrala powyżej progów
04.11.2019
Termin składania ofert: 19.11.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2412.10.2019
BUDOWA 80 STANOWISK DO POMIARU RUCHU DROGOWEGO z podziałem na 10 Części
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
31.10.2019
Termin składania ofert: 13.11.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.4.2019
Dostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniem
- Centrala do progów unijnych
09.10.2019
Termin składania ofert: 06.12.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.21.2019
Przebudowa systemu informatycznego Centralny Zasób Danych
usługi Centrala powyżej progów
04.10.2019
Termin składania ofert: 15.10.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.5.2019
DOSTAWA WYPOSAŻENIA HOTELOWEGO I KONFERENCYJNEGO
dostawy Centrala do progów unijnych
27.09.2019
Termin składania ofert: 05.11.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.19.2019
GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 16 CZĘŚCI
usługi Centrala powyżej progów
13.09.2019
Termin składania ofert: 17.10.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.18.2019
Nadzór nad przeprowadzeniem usługi Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 wraz z zebraniem, przetworzeniem i opracowaniem wyników
usługi Centrala powyżej progów
24.07.2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.15.2019
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU PRZEZ GDDKIA WRAZ Z DOSTARCZENIEM LICENCJI NA MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA
usługi Centrala do progów unijnych
19.07.2019
Termin składania ofert: 05.08.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2412.6.2019
BUDOWA 80 STANOWISK DO POMIARU RUCHU DROGOWEGO z podziałem na 7 części
roboty budowlane Centrala
17.07.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.10.2019
NADZÓR NAD PRZEPROWADZENIEM USŁUGI GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2020 WRAZ Z ZEBRANIEM, PRZETWORZENIEM I OPRACOWANIEM WYNIKÓW
usługi Centrala powyżej progów
16.07.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 20.08.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.14.2019
Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla projektów drogowych - model Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Centrala
21.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.9.2019
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU PRZEZ GDDKIA WRAZ Z DOSTARCZENIEM LICENCJI NA MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA
usługi Centrala do progów unijnych
22.05.2019
Termin składania ofert: 05.06.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.8.2019
Przeglądy, naprawy bieżące i naprawy blacharskie samochodów służbowych będących w dyspozycji centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala do progów unijnych
30.04.2019
Termin składania ofert: 21.05.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2412.4.2019
BUDOWA 80 STANOWISK DO POMIARU RUCHU DROGOWEGO
roboty budowlane Centrala
12.04.2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2414.1.2019
DOSTAWA 150 SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA GDDKIA
dostawy Centrala do progów unijnych
07.03.2019
Termin składania ofert: 28.03.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2412.3.2019
REMONT WNĘTRZ BUDYNKU NR 6 ORAZ POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH W BUDYNKACH NR 1 I 2 ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI W JÓZEFOWIE K/OTWOCKA, ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
01.03.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 11.03.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.4.2019
Ochrona mienia w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie
Centrala do progów unijnych
14.02.2019
Termin składania ofert: 26.02.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.6.2019
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE JEDNOSTKI ZARZĄDZANEJ PRZEZ GDDKiA W SZCZUCINIE
usługi Centrala do progów unijnych
14.02.2019
Termin składania ofert: 27.02.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.2.2019
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO DLA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
usługi Centrala do progów unijnych
13.02.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.02.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.5.2019
Świadczenie usług pocztowych dla centrali GDDKiA
Centrala do progów unijnych
30.01.2019
Termin składania ofert: 11.02.2019 11:00
DPZ.DPZ.4-2413.3.2019
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH ORAZ NA TERENIE JEDNOSTKI ZARZĄDZANEJ PRZEZ GDDKIA W JÓZEFOWIE (WOJ. MAZOWIECKIE)
usługi Centrala do progów unijnych
22.01.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
DPZ.DPZ.4-2413.1.2019
Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym
Centrala
18.01.2019
Termin składania ofert: 01.02.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.28.2018.DZB
DOSTĘP DO SIECI INTERNET ZA POŚREDNICTWEM RADIOLINII WRAZ Z OCHRONĄ PRZED ATAKAMI DDoS ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ADRESÓW PUBLICZNYCH GDDKIA W RIPE NCC
usługi Centrala do progów unijnych
31.10.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
DPR.DPR-2.2413.30.2018.BDG.10
Renowacja, konserwacja i odbudowa eksponatu pn.: „Walec parowy Cegielski” nr fabr. 1039, o nr ewidencyjnym 10
usługi Centrala
17.10.2018
Termin składania ofert: 21.02.2019 11:00
DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21
UWAGA: UNIEWAŻNIENIE Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1
usługi Centrala powyżej progów
16.10.2018
Termin składania ofert: 22.11.2018 11:00
DPR.DPR-2.2414.29.2018.BDG.37
Dostawa do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 56 przełączników sieciowych wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy
dostawy Centrala powyżej progów
05.10.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.25.2018.BDG.18
UWAGA: ZMIAN TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla urządzeń sieciowych będących w użyciu przez GDDKiA wraz z dostarczeniem licencji na moduły bezpieczeństwa na okres 36 miesięcy
usługi Centrala powyżej progów
12.09.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
DPR.DPR-2.2413.17.2018.BDG.35
Świadczenie usług na rzecz pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu
Centrala
21.08.2018
Termin składania ofert: 27.09.2018 11:00
DPR.DPR-2.2414.20.2018.BDG.16
Dostawa licencji użytkownika Professional User oraz Project User oprogramowania SAP ERP oraz świadczenie usługi maintenance SAP Enterprise Support do dnia 31.12.2019 r.
dostawy Centrala powyżej progów
02.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.12.2018.DZ.32
Świadczenie usług monitoringu floty służbowych samochodów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala powyżej progów
31.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 11:00
DPR.DPR.2.2413.3.2018.BDG.23
Opracowanie i wdrożenie w GDDKiA oprogramowania wspierającego wydawanie zezwoleń dla przewozów nienormatywnych
usługi Centrala powyżej progów
27.07.2018
Termin składania ofert: 04.09.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.6.2018.BDG.0
Przedłużenie usługi wsparcia technicznego dla skonsolidowanego systemu backupu i archiwizacji wraz z wyrównaniem wsparcia technicznego producenta oprogramowania w GDDKiA.
usługi Centrala powyżej progów
18.07.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.19.2018.BDG.19
36 miesięczny serwis dla 19 sztuk sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się w Centrali GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie
usługi Centrala powyżej progów
11.07.2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 11:00
DPR.DPR-2.2413.14.2018.DS.2
Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018 – 2020.
usługi Centrala powyżej progów