viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
09.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D3.2411.21.2020.AW
Wykonanie materiałów geodezyjno-prawnych dla zwiększonej liczby kpl., niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 26.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.80.2020
Roboty remontowe w budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.38.2020(69)
Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Niemodlin - Dąbrowa
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 05.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.37.2020(68)
Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa - Opole
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
31.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.36.2020(67)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obwodnicy m. Praszka”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
31.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.01.2021 11:00
O.KA.D-3.2413.88.2020
Obsługa prawna trzech kontraktów realizowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.2020.33
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania DK5 z ul. Krakowską w m. Niwy.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 11.02.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.87.2020
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 5 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-44 na odcinku Paniówki – Mikołów w ramach PBDK - PLMN”
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.39.2020 (71)
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.76.2020
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejonów i jednostek podległych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.78.2020
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej, urządzeń peryferyjnych, dostawie części do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i ploterów.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2411.27.2020
Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.82.2020
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 2 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-11 na odcinku Sieraków - Ciasna w ramach PBDK – PLMN”
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 19.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.68.2020
Wymiana barier ochronnych na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2413.81.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.18.2020
Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2410.248.2020
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania
usługi GDDKiA Wrocław
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.16.2020.mr
Świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Łódź
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.01.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.39.2020
Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów z podziałem na VI części
usługi GDDKiA Białystok
29.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.23.2020.37
Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części. Część 1: GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, Część 2: GDDKiA Rejon w Bydgoszczy, Osówiec 139, 86-014 Sicienko Część 3: GDDKiA Rejon w Inowrocławiu, Obwód Drogowy w Latkowie, Latkowo 11, 88-100 Latkowo, Część 4: GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią, Część 5: GDDKiA Rejon w Świeciu, ul. Jesionowa 2A, 86-100 Świecie, Część 6: GDDKiA Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, Część 7: GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.26.2020
Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.37.2020
Budowa chodnika w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK 16 na odcinku Długie – Kalinowo
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 05.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.24.2020.af
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2412.26.2020.gk
UWAGA ZMIANA 2! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.85.2020
Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego w byłej siedzibie Rejonu w Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, Obwodzie Drogowym w Szczekocinach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.86.2020
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 08.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2413.9.2020.ap
Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2020
Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km” wraz z zamodelowaniem rozkładu stężeń zanieczyszczeń oraz opracowaniem wyników pomiarów i sporządzeniem analizy porealizacyjnej.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 22.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.26.2020.ap
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Kontraktem oraz pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzaniu zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.71.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 28.01.2021 10:50
O.Op.D-3.2413.35.2020(66)
Opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41”
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.83.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.25.2020
Likwidacja spękań nawierzchni przy dylatacjach mostowych
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.84.2020
Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.75.2020
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mińsku Mazowieckim.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2412.250.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021-2023 z podziałem na zadania: Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.79.2020
Bieżące kompleksowe utrzymanie, wraz z kalibracją i testem sprawdzającym trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr 1 i 44 administrowanych przez Oddział w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2413.38.2020
„Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami – wsparcie w pracy Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Białymstoku w zakresie obsługi laboratoryjnej na inwestycjach współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i CEF”, z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 16.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.25.2020.mc
„Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179 + 113 do km 184 + 716”
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert: 11.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.23.2020.db
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert:
O.OL.D-3.2413.51.2020
Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert: 01.02.2021 11:00
O.LU.D-3.2410.4.2020.AW
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020
Kontynuacja projektowania i budowy Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok.14,8 km.”.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
24.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 9:45
O.ZG.D-3.2413.20.2020
BIEŻĄCE UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD Z WĘZŁEM WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZADKU NA MOP-IE MARWICE WSCHÓD I ZACHÓD ORAZ UTRZYMANIEM OUD W BACZYNIE; CZĘŚĆ NR 2: WĘZEŁ SKWIERZYNA ZACHÓD BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC BEZ WĘZŁA Z UTRZYMANIEM OUD W MIĘDZYRZECZU.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 15.02.2021 8:40
O.Op.D-3.2412.29.2020 (70)
Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 11.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.16.2020
Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 19.02.2021 10:50
O.BI.D-3.2410.15.2020
Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8
roboty budowlane GDDKiA Białystok powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 11:15
O.KR.D-3.2413.39.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 26.02.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.254.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2020
Termin składania ofert: 02.03.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.253.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła)”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów