viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

 • Otwarto oferty w przetargu na budowę obwodnicy Kępna w ciągu S11

  31-07-2015

  W przetargu na projekt i budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (odcinek I) oferty złożyło łącznie dziesięciu oferentów. Najniższą cenę 66 022 710,00 zł brutto zaoferowała firma Budimex S.A., zaś wartość najdroższej oferty to 112 984 536,81 zł brutto. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia to 118 511 730,00 zł brutto.

 • Umowa na realizację kolejnego odcinka S5 w Wielkopolsce podpisana

  30-07-2015

  Dziś została podpisana umowa na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. A2 w. Poznań Zachód - Wronczyn. Wykonawca ma 22 miesiące na realizację zadania nie wliczając okresów zimowych ( tj. od 15 grudnia do 15 marca). Umowa opiewa na ponad 529 mln zł. Jest to pierwszy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą A2.

 • Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Radomicko - Kaczkowo

  08-07-2015
 • Przetargi na nadzór dla zadań: budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo oraz budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Radomicko ogłoszone.

  07-07-2015

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 30 czerwca 2015r. ogłosiła dwa przetargi na:

   

  pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo (etap I Radomicko – Leszno Płd. oraz etap II Leszno Płd. – Kaczkowo)

  oraz

  pełnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i budową drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Radomicko (zadanie I – odc. Wronczyn-Kościan Południe oraz zadanie II – odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko).

   

  Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego. Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego. Wykonawca - zwany również Konsultantem - w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.

   

  Termin składania ofert mija 11 sierpnia 2015r.

   

  Wszelkie szczegóły dotyczące ww. przetargów znajdują się na stronie internetowej:

   

  http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-521

 • Rusza remont drugiej nitki wiaduktu nad linią PKP w Pile w ciągu dk 11.

  03-07-2015

   

  Do końca maja przyszłego roku potrwa remont prawej nitki wiaduktu nad linią PKP  w Pile w ciągu drogi krajowej nr 11. 

  Na nitce lewej od strony dworca będzie odbywał się ruch dwukierunkowy, prawa nitka będzie zamknięta dla ruchu.  Wykonawca będzie prowadził na niej prace remontowe. Za remont odpowiada firma EUROVIA Polska S.A. Prace budowlane zostały rozłożone na dwa lata.

 • Przetarg na S5 Wronczyn - Radomicko ogłoszony

  19-03-2015

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Wronczyn -  Radomicko. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów tj. etapu I, który jest obecnie ogłoszony i jest to tzw. wstępna kwalifikacja wykonawców podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział GDDKiA w Poznaniu) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert i to będzie II etap postępowania. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

   

 • Lista wierzytelności w sprawie Alpine Bau GmbH sporządzona.

  16-03-2015

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  informuje, że  w dniu  6. 03. 2015 r.  w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu  wywieszono obwieszczenie,  o sporządzeniu  listy wierzytelności  we wtórnym postępowaniu upadłościowym Alpine Bau GmbH, sygn. akt: XI GUp 5/14. 

 • Otwarcie ofert na budowę drogi ekspresowej S5 odc. Poznań (A2 w. Głuchowo) - Wronczyn

  12-02-2015

  Do poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło  12  ofert  na budowę  drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Poznań ( A2 w. Głuchowo)  - Wronczyn . Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył  ponad 639 mln  zł brutto (bez zamówień uzupełniających).

  Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 • Umowa na nadzór nad realizacją obwodnicy Jarocina oraz II etapu Ostrowa Wlkp. podpisana.

  12-01-2015

  W dniu 8 stycznia br. Poznański Oddział podpisał umowę z wykonawcą firmą Lafrentz Sp. z .o.o na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarzadzaniem. Wartość umowy to ponad 13 mln zł brutto.