viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAS7 Odcinek Skarżysko - Występa

20-11-2009

Teren pod inwestycję przygotowany


Wycinka drzew na terenach leśnych i prace przy rozminowaniu tych terenów poprzedziły budowę odcinka drogi ekspresowej nr 7 Skarżysko – Występa.

W marcu 2008 wyspecjalizowana firma saperska rozminowała teren o powierzchni 8,7 hektara. W sumie wykopano z ziemi blisko 140 sztuk amunicji. Dzięki sprawnie przeprowadzanym pracom przygotowawczym zasadnicze roboty będą mogły ruszyć natychmiast po rozstrzygnięciu ogłoszonego w kwietniu przetargu.
            Kielecki oddział Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił odrębny przetarg na wycinkę drzew na terenach, przez które ma przebiegać nowy odcinek Skarżysko – Występa. W decyzji środowiskowej wydanej w czerwcu 2006 roku zaznaczono bowiem, że wycinki drzew nie można prowadzić w okresie od 31 marca do 15 sierpnia. Właśnie dlatego podjęto decyzję o odrębnym przeprowadzonym wcześniej przetargu na te prace, aby po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na zasadnicze roboty drogowo-mostowe, ich wykonawca nie musiał czekać na zakończenie okresu ochronnego w lasach, bo to wiązałoby się z opóźnieniem inwestycji.
               Nowy odcinek drogi nr 7 Skarżysko – Występa zajmie powierzchnię około 600 hektarów. Wycinka drzew przeprowadzona została na terenie o powierzchni ponad 35 hektarów. Już w pierwszych dniach robót natrafiono na niewybuchy, dlatego zlecono rozminowanie terenu specjalistycznej firmie. W trakcie prac saperskich prowadzonych do głębokości 1,5 metra znaleziono: 4 pociski artyleryjskie o kalibrze 120 mm, 2 pociski o kalibrze 88 mm, 11 pocisków o kalibrze 76 mm, 15 granatów moździerzowych o kalibrze 75 mm, 85 sztuk amunicji, 5 granaty ręczne, głowicę pancerfausta i 13 fragmentów pocisków artyleryjskich z materiałem wybuchowym.   
            Dwustopniowy ograniczony przetarg na zasadnicze roboty drogowo-mostowe czyli na budowę odcinka Skarżysko – Występa ogłoszony został przez kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwietniu br. W pierwszym etapie przetargu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym złożyło 10 firm i konsorcjów. Komisja przetargowa zakwalifikowała do drugiego etapu przetargu wszystkich oferentów, którzy mają czas na złożenie swoich ofert do 14 lipca br. W tym dniu znane będą kwoty zaproponowane przez wykonawców.   
           Nowy dwujezdniowy odcinek Skarżysko – Występa drogi ekspresowej nr 7 będzie miał długość około 17 kilometrów. Połączy istniejące nowe przejście przez Skarżysko z budowanym aktualnie węzłem Kielce Północ. Na odcinku 3 kilometrów od Skarżyska w stronę Kielc nowa dwujezdniowa droga nr 7 biec będzie po śladzie już istniejącej. Dalej poprowadzona będzie na zachód od obecnej drogi nr 7 tworząc obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. W ramach inwestycji powstanie 28 obiektów inżynieryjnych, w tym między innymi 4 estakady, 8 wiaduktów, 12 mostów , 2 kładki dla pieszych i 2 przejścia dla zwierząt. Największą 250-metrowa estakadę zaprojektowano nad zbiornikiem Bzin.
             Realizacja rekordowo dużej świętokrzyskiej inwestycji drogowej, pod którą wykonanych zostanie 2 miliony metrów sześciennych robót ziemnych zaplanowana została na lata 2008-2010. dzięki przeprowadzonej wcześniej wycince drzew budowę będzie można rozpocząć niemal natychmiast po rozstrzygnięciu przetargu.  
Kierownik projektu - Andrzej Pająk
Zastępca kierownika projektu - Beata Kościelecka


DSC04465.JPG  DSC04551.JPG  Obraz 013.jpg  Obraz 016.jpg  Obraz 020.jpg  Obraz 026.jpg  Obraz 027.jpg  Obraz 031.jpg 
IMG_1497.JPG  IMG_1506.JPG  IMG_1513.JPG  IMG_8881.JPG  IMG_8888.JPG