viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZima

30-10-2020

Zimowe Utrzymanie Dróg w sezonie 2020/2021

GDDKiA

Organizacja zimowego utrzymania dróg krajowych na obszarze działania Oddziału GDDKiA w Katowicach

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach jest jednym z 16 terenowych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w obrębie województwa śląskiego administruje drogami krajowych za wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez teren miast na prawach powiatu grodzkiego i w całości drogami ekspresowymi oraz autostradami. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) GDDKiA Oddział w Katowicach realizuje poprzez Rejony w: Częstochowie, Zabrzu, Lublińcu, Pszczynie, Jaworznie - Wysokim Brzegu oraz w Zawierciu z/s w Ożarowicach.

 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) prowadzone będzie wg standardów opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 z dnia 01.10.2020r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

W sezonie 2020/2021 drogi zarządzane przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będą utrzymywane w standardzie I, II, III oraz V. O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowała funkcja dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego. Drogi standardu II będą posypywane i odśnieżane na całej długości, natomiast drogi III standardu na określonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z określonymi zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach krajowych. Drogi zaliczone do utrzymania w V standardzie to drogi serwisowe przy ciągach dróg ekspresowych i autostrad.

 

Mapa ZUD w sezonie 2020/2021

 

 

Obszar działania Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach obejmuje teren województwa śląskiego. Na tym terenie GDDKiA zarządza i administruje drogami krajowymi i autostradami w następujących ilościach:

 

Do zimowego utrzymania dróg zaliczono:    
Długość dróg: 1 443,324 km
Długość dróg dwujezdniowych  491,882 km
Długość dróg w rozwinięciu na jedną jezdnię: 1 935,206 km
     
Długość  dróg  w rozwinięciu wg  standardów:    
STANDARD  I 662,620 km
STANDARD  II 533,310 km
STANDARD  III       8,657 km
STANDARD  V 238,737 km
Łącznie dróg 1 443,324 km

                                                                    

Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej

 

Oddział GDDKiA w Katowicach przygotował niezbędną ilość pługów i solarek. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg przygotowano do wyposażenia w nadajniki GPS oraz w czujniki posypu i płużenia. Dzięki temu na bieżąco będzie monitorowana lokalizacja sprzętu na drodze, stan wykonania prac oraz odtworzenie czasu i miejsca wykonanych wcześniej prac.

 

Na drogach krajowych województwa śląskiego będzie pracował następujący sprzęt odśnieżny i przeciwgołoledziowy:

 

L.p. Wyszczególnienie sprzętu  Ogólna ilość [szt.]
1 Pługosolarki  134
2 Pługi  53
3 pługi wirnikowe 2
4 ładowarki 18
5 UNIMOG 7
6 Równiarki 4
7 Spycharki 2
  Łącznie sprzętu do ZUD 220

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej

 

Zwalczanie śliskości przewidziane jest dwoma metodami:

  • przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solą zwilżoną – solanką), metodę tę stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. W przypadku znacznych spadków temperatury, poniżej -10˚C, do zwalczania śliskości stosowana będzie również mieszanina chlorku sodu i chlorku wapnia,
  • przy użyciu materiałów uszorstniających.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej są składowane w magazynach, które spełniają obowiązujące w tym zakresie standardy, w tym wymogi ochrony środowiska.

 

W magazynach zostało zgromadzone 34 500 Mg soli drogowej (chlorku sodu), Planowane zużycie materiałów do zwalczania zimowej śliskości w sezonie 2020/2021 przyjmuje się na poziomie 35 000 Mg soli drogowej (chlorku sodu).

 

Dyżury zimowego utrzymania dróg

 

W Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przy ulicy Myśliwskiej 5, pełnione są całodobowe dyżury w Punkcie Informacji Drogowej (PID). Zadaniem dyżurnego jest zbieranie informacji o aktualnym stanie dróg krajowych i autostrad, wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na tych drogach, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach.