viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2013

 • DK 65 - rok pilnych remontów

  30-07-2013
  GDDKiA

  Nowa nawierzchnia na odcinkach o łącznej długości 16 kilometrów – tak  jesienią ma wyglądać droga krajowa nr 65. Remonty obejmują najbardziej zdegradowane fragmenty jezdni.

 • Obwodnica Augustowa – znaleziska sprzed wieków

  25-07-2013
  GDDKiA

  Fragmenty ceramiki przypuszczalnie z okresu wpływów rzymskich oraz obiekty osadnicze prawdopodobnie ze średniowiecza zostały odkryte w trakcie prac ziemnych przy budowie obwodnicy Augustowa. W związku z tym Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał wstrzymanie prac na 30 dni na dwóch odcinkach w rejonie miejscowości Sucha Wieś, w gminie Raczki.

 • S 61 Obwodnica Szczuczyna. 21 dni na złożenie wniosków od dostawców i usługodawców

  01-07-2013

  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności od Wykonawcy (FCC Construccion S.A.) realizującego kontrakt na „Budowę obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S–61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno), na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

 • Obwodnica Szczuczyna – będzie nowy przetarg

  25-06-2013
  GDDKiA

  Budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 dokończy nowy wykonawca. Dotychczasowy, hiszpańska firma FCC, mimo wielokrotnych wezwań ze strony GDDKiA o nadrobienie zaległości i realizację zadania, nie podjęła prac w wyznaczonym terminie. Wykonawcy nie pomogła nawet wypłacona wcześniej przez inwestora zaliczka. W tej sytuacji GDDKiA odstąpiła od umowy z dniem 22 czerwca 2013 roku.

 • Co dalej z obwodnicą Suwałk?

  20-06-2013
  GDDKiA

  Budowa obwodnicy Suwałk jest przewidziana do realizacji i finansowania w perspektywie 2014-2020 i znajduje się w projekcie programu budowy dróg krajowych na te lata -poinformował w środę Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Z kolei przygotowania do budowy GDDKiA prowadzi zgodnie z harmonogramem.

 • Łoś w obiektywie, czyli monitoring pod mostem

  10-05-2013
  GDDKiA

  Czy łosie upodobały sobie chodzenie pod mostami nad Narwią, jak chcą naukowcy i organizacje pozarządowe, a zbyt niski „stary most” im przeszkadza? Czy może rację mają lokalne społeczności, które łosia tu od lat nie widziały i negują potrzebę podnoszenia mostu? Jednoznaczną odpowiedź dadzą 2-letnie obserwacje terenu za pomocą 4 tzw. foto pułapek, które wczoraj zamontowali pod mostem pracownicy GDDKiA.

 • S19 ZOPI wybierze najlepszy wariant

  06-05-2013

  Analizę dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla planowanej drogi S 19 odcinek: Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz, przeprowadzi Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w białostockim Oddziale GDDKiA. Posiedzenie odbędzie się 15 maja (środa) 2013 roku w Sali Konferencyjnej przy ul. Zwycięstwa 2. Początek spotkania – godz. 10.00.

 • Obwodnica Suwałk ZOPI 2013

  12-04-2013

  Koncepcja Programowa budowy obwodnicy Suwałk będzie tematem posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Spotkanie w dniu 19 kwietnia bieżącego roku (piątek) rozpocznie sie o godz. 10, w Sali Konferencyjnej białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2.

  Materiały – patrz: Strona główna » Oddziały » GDDKiA Białystok » Konsultacje społeczne » Budowa Drogi Ekspresowej S61 (Ostrów Mazowiecka-Łomża-Suwałki-Budzisko) » S61 Obwodnica Suwałk

   

 • Porozumienie na rzecz zwierząt

  02-04-2013

  Konsultacje przy ustalaniu miejsc budowy przejść dla zwierząt, a także wprowadzenie monitoringu, który umożliwi obserwowanie ich zachowań - przewiduje „Porozumienie o współpracy” pomiędzy białostockim oddziałem GDDKiA, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.

 • Obwodnica Szczuczyna - koniec zimowego letargu

  28-03-2013

  Wykopy, wymiany gruntów, wiercenia pali oraz roboty branżowe (energetyka, wodociągi) – rozkręca się budowa 8-kilometrowej obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61.