viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

 • Startuje nowa Obwodnica Augustowa. Umowa podpisana!

  14-03-2011

  W obecności wiceministra Radosława Stępnia, wojewody podlaskiego, posłów  oraz przedstawicieli samorządów - 11 marca w samo południe – została  podpisana umowa na  zaprojektowanie i budowę obwodnicy Augustowa w przebiegu przez miejscowość Raczki. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejski w Augustowie, miejscu wokół którego od lat organizowane były spotkania, pikiety i wiece na rzecz budowy obwodnicy.

 • 659 mln zł za obwodnicę Augustowa! Przetarg rozstrzygnięty.

  15-02-2011

  Budimex SA zaprojektuje i zbuduje obwodnicę Augustowa w wariancie przez  Raczki. Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą w przetargu rozstrzygniętym w dniu 9.02.2011. Wśród ośmiu złożonych  ofert Budimex zaproponował najniższą cenę – 659,27 mln zł  za zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.

 • Przetarg na obwodnicę Augustowa - drugi etap tuż, tuż.

  21-10-2010
  Trwa dwuetapowy przetarg na wyłonienie wykonawcy (w systemie „Projektuj i Buduj”) nowej obwodnicy Augustowa (przez Raczki). Na przełomie października i listopada tego roku - do 18 firm zostanie rozesłana „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”. Będzie to równoznaczne z rozpoczęciem drugiego etapu przetargu.
 • Fragment "starej obwodnicy" do rozbiórki

  22-10-2010
  Ruszają prace przy rozbiórce elementów "starej" obwodnicy Augustowa na odcinku północnym (okolice miejscowości Szczebra , Gatno). Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przejął już plac budowy. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

 • Obwodnica Augustowa - kolejne prace przygotowawcze. Pierwszy przetarg

  07-01-2010
  Przetarg na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Obwodnicy Augustowa, a zarazem wykonawcę Programu Funkcjonalno Użytkowego dla tej inwestycji ogłosił - 4 stycznia 2010 - białostocki oddział GDDKiA.

 • Uzupełniony Raport DHV ws. obwodnicy Augustowa trafił do RDOŚ

  09-07-2009
  Białostocki oddział GDDKiA otrzymał poprawiony przez firmę DHV i uzgodniony przez Centralę GDDKiA - Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko - Aneks nr 1 dotyczący obwodnicy Augustowa, w wariancie przez Raczki. Tego samego dnia, tj. 8 lipca 2009, Oddział przekazał ten dokument Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku, z prośbą o kontynuowanie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
 • Obwodnica Augustowa przez Raczki

  27-05-2009
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obwodnicy Augustowa złożyła we wtorek 24 marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 • Uzupełniający raport dot. wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa przekazany do Ministerstwa Środowiska

  27-05-2009

  Zgodnie z postanowieniami „Okrągłego stołu”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała 6 marca do Ministerstwa Środowiska uzupełniający raport dotyczący wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa. Raport opracowany został przez Suchorzewski Konsulting przez  zespół pod kierunkiem Prof. Kraszewskiego. Poza wskazaniem najlepszego wariantu zaproponowano zmianę przebiegu Via Baltica (przez Łomżę zamiast przez Białystok).

 • Ekspertyza w sprawie obwodnicy Augustowa w opracowaniu

  06-11-2009
  Do 11 lutego 2009 roku ma zostać uzupełniona o 49 uwag ekspertyza dotycząca wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa opracowywana przez firmę DHV.