viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i Rejony

Budynek I

ul. Powstańców Śląskich 186

53-139 Wrocław

tel. +48 71 334 73 00

fax:  +48 71 367 17 69

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

ePUAP: /GDDKiA_Wroclaw/SkrytkaESP  

 

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Karolina Kowalska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 50

fax: +48 71 367 82 85

e-mail: kkowalska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg

Arkadiusz Polecki - Naczelnik Wydziału

tel: +48 71 369 19 00

e-mail: apolecki@gddkia.gov.pl

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych

Justyna Lewandowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 71 369 19 04 
e-mail: jlewandowska@gddkia.gov.pl

 

Janusz Tarnowski - p.o. Kierownika Zespołu ds. Betonu i Materiałów Wiążących

tel. +48 71 369 19 05 

e-mail: jtarnowski@gddkia.gov.pl

 

Tobiasz Lang - Kierownik Zespoł Diagnostyki Nawierzchni

tel. +48 71 369 19 06 

 

Hanna Matuszewska - Kierownik Zespołu Gruntów i Geotechniki

tel. +48 71 369 19 07 

e-mail: hmatuszewska@gddkia.gov.pl

 

Joanna Skamra - Kierownik Zespołu Kruszyw

tel. +48 71 369 19 08 

e-mail: jskamra@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Marcin Stadnicki - Główny Specjalista

tel. +48 71 369 19 00 

e-mail: mstadnicki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Magdalena Dec - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 79

fax: +48 71 367 00 86

e-mail: mdec@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko Obsługi Prawnej

Damian Jasiński

tel. +48 71 334 73 92

e-mail: djasinski@gddkia.gov.pl

 

Adelina Burska

tel. +48 71 334 73 70

e-mail: aburska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. komunikacji

Joanna Borkowska

tel. +48 71 334 73 14

e-mail: joborkowska@gddkia.gov.pl

 

Magdalena Szumiata

tel. +48 71 334 73 14 

e-mail: mszumiata@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. gwarancji

Alina Kucharczyk

tel. 660 739 003

e-mail:  akucharczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

 

Piotr Dyrlaga - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 07 

e-mail: pdyrlaga@gddkia.gov.pl

 

Dariusz Filio - Zastępca Naczelnika

tel. +48 71 334 73 08

e-mail: dfilio@gddkia.gov.pl

 

Krzysztof Adamski - Kierownik Zespołu Zarządzania Ruchem

tel. +48 71 320 98 18 

e-mail: kadamski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Przemysław Padło - Naczelnik Wydziału

tel. 071 334 73 55

e-mail: ppadlo@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Katarzyna Bielecka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 58

fax: +48 71 373 27 70

e-mail: kbielecka@gddkia.gov.pl

 

Jolanta Szypuła - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

tel. +48 71 334 73 10

e-mail: jszypula@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Krzysztof Furmanek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 33 47  328

fax: +48 71 367 74 56 

e-mail: kfurmanek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Tomasz Kryś - p.o. Naczelnik Wydziału

Tel. +48 71 334 73 51

fax: +48 71 367 75 10

e-mail: tkrys@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Marcin Sułek - Naczelnik Wydziału

tel: +48 71 334 73 64

fax: +48 71 334 73 17

e-mail: masulek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska

Mirosław Tuźnik - Naczelnik Wydziału

Tel. +48 71 334 73 11

fax: +48 71 334 73 84

e-mail: mtuznik@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Paweł Mróz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 82

fax: +48 71 334 73 16

e-mail : pmroz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Michał Soroko - Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 33 47 331 

e-mail: msoroko@gddkia.gov.pl

 

Zespół drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław, zadanie II i III

Lidia Stępień- Kierownik Projektu

tel. +48 668 292 090 

e-mail: lstepien@gddkia.gov.pl

 

Zespół drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław, zadanie I

Monika Sińska - Turek- Kierownik Projektu

tel. +48 606 826 391 

e-mail: mturek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Południe, zadanie I i II

Ewa Czarkowska-Kędzierska - Kierownik Projektu

tel. +48 71 334 73 29

e-mail: eczarkowska@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Północ, zadanie III i V

Andrzej Turowicz - Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 305 

e-mail: aturowicz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Północ, zadanie IV

Beata Michałek- Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 305 

e-mail: bmichalek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Legnica - Lubawka zadanie III

Ewa Włodarz - p. o. Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 329 

e-mail: ewlodarz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Drogi Ekspresowej S3 Legnica - Lubawka, zadanie IV

Katarzyna Brońska- Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 329 

e-mail: kbronska@gddkia.gov.pl

 

Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Janusz Nowicki - Kierownik Projektu

tel. +48 71 33 47 368

e-mail: jnowicki@gddkia.gov.pl 

 

Wydział Finansowo-Księgowy 

Agnieszka Wojciechowska - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 71 33 47 317  

e-mail: awojciechowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji Oddziału

Marek Rogowski- Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 40

fax: +48 71 367 17 69

e-mail: mrogowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Zbigniew Pokojowczyk- Naczelnik Wydziału

tel. +48 71 334 73 74 

e-mail: zpokojowczyk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w  Głogowie

Dariusz Zajączkowski - Kierownik

Robert Guzek -Z-ca Kierownika

ul. Mickiewicza 61 67-200 Głogów

tel. +48 76 835 77 70

fax: +48 76 835 77 78

e-mail: rdk.glogow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Kłodzku

Monika Kropielnicka - Kierownik

Aleksander Ruczkowski - Zastępca Kierownika

ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko

tel. +48 74 867 22 62 (-63)

fax: +48 74 867 50 74

e-mail: rdk.klodzko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Legnicy

Justyna Gębacka - Kierownik

ul. Prusa 11 59-220 Legnica

tel.: +48 76 852 28 88

fax: +48 76 852 28 89

e-mail: rdk.legnica@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Lubaniu

Adam Śmigielski - Kierownik

ul. Kościuszki 26 59-800 Lubań

tel. +48 75 722 20 41 (-42)

fax: +48 75 722 20 42

e-mail: rdk.luban@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Oleśnicy

Krzysztof Balicki - Kierownik

Barbara Czarnecka - Zastępca Kierownika

ul. Wojska Polskiego 52E 56-400 Oleśnica

tel. +48 71 314 20 28

fax: +48 71 314 31 61

e-mail: rdk.olesnica@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Wałbrzychu

Andrzej Nowak - Kierownik

ul. Wrocławska 142 58-306 Wałbrzych

tel. +48 74 841 03 65

fax: +48 74 841 03 65

e-mail: rdk.walbrzych@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Wołowie

Tomasz Strzelczak - Kierownik

ul. Piłsudskiego 10 56-100 Wołów

tel. +48 71 389 26 20

fax: +48 71 389 28 75

e-mail: rdk.wolow@gddkia.gov.pl

 

Rejon we Wrocławiu

Ewa Jankowska - Kierownik

ul. Korfantego 2/4 53-021 Wroclaw

tel. +48 71 339 76 94, +48 71 336 80 16

fax: +48 71 336 13 45

e-mail: rdk.wroclaw@gddkia.gov.pl