viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S5 gr. województwa - w. Żnin Północ

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (wyj. obwodnica Szubina i Świecia 2,00 m)

 

Zakres inwestycji obejmował:

budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

WS-2, MS-3, WS-4, WS-7, WS-9, WD-2a, KD-2b, WD-5, WD-6, PZ-7a, WD-8, KD-8a, WD-10, PZ-10b, WD-11, PZ-12A

 

Węzły:

- węzeł Żnin Zachód

- węzeł Biskupin

- węzeł Rogowo

- węzeł Lubcz

 

MOPy:

- MOP Żnin Wschód - rodzaj I

- MOP Żnin Zachód - rodzaj II

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://s5jaroszewo-granica.pl/

 

GDDKiA

Droga ekspresowa S5 odc. Szubin Północ - Żnin Północ

Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (wyj. obwodnica Szubina i Świecia 2,00 m)

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt

 

Węzły:

- węzeł Szubin Północ 

- węzeł Szubin Południe

- węzeł Pałuki

- węzeł Żnin Północ

 

MOPy:

nie występują

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Na odcinku Szubin - Jaroszewo przewidziano lokalizację Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) Wąsosz w sąsiedztwie węzła Pałuki.

 

Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://s5szubin-jaroszewo.pl/

 

GDDKiA

Droga ekspresowa S5 odc. Bydgoszcz Błonie (Białe Blota) - Szubin Północ

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (wyj. obwodnica Szubina 2,00 m)

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, tunel dla pieszych

 

Węzły:

- węzeł Rynarzewo

 

MOPy:

MOP Szubin Wschód

MOP Szubin Zachód

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://s5bialeblota-szubin.pl/

 

GDDKiA

Droga ekspresowa S5 odc. Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (Białe Błota)

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50m -

szerokość pasa awaryjnego – 2,5m (wyj. obwodnica Szubina 2,00 m)

 

Zakres inwestycji obejmuje:

budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

 

Węzły:

- węzeł Bydgoszcz Zachód

- węzeł Bydgoszcz Miedzyń

 

MOPy:

MOP Szczutki Północ - rodzaj I

MOP Szczutki Południe - rodzaj I

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://s5tryszczyn-bialeblota.pl/

 

 

GDDKiA

Droga ekspresowa S5 odc. Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn)

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego

– 2,5m (wyj. obwodnica Szubina i Świecia 2,00 m)

 

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

 

Węzły:

- węzeł Bydgoszcz Północ

- węzeł Maksymilianowo

- węzeł Bydgoszcz Opławiec

 

MOPy:

nie występują

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Na odcinku Aleksandrowo - Tryszczyn przewidziano lokalizację Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) w sąsiedztwie węzła Bydgoszcz Opławiec.

 

Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://s5aleksandrowo-tryszczyn.pl/

 

GDDKiA

Droga ekspresowa S5 odc. Świecie Południe (Dworzysko) - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo)

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S (ekspresowa)

- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)

- szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (wyj. obwodnica Szubina 2,00 m)

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

 

Węzły:

- węzeł Gruczno

- węzeł Pruszcz

- węzeł Koronowo

 

MOPy:

MOP Gruczno wschód - rodzaj II

MOP Gruczno Zachód - rodzaj II

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Na odcinku Dworzysko - Aleksandrowo przewidziano lokalizację Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) Zbrachlin w sąsiedztwie węzła Pruszcz.

 

 Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://www.s5dworzysko-aleksandrowo.pl/

 

GDDKiA

 

Droga ekspresowa S5 odc. Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko)

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi – S (ekspresowa)
- ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3)
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m
- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (wyj. obwodnica Szubina i Świecia 2,00 m)
 

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę węzłów drogowych,
- przebudowę istniejących węzłów
- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowa urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt - górne i dolne, kładki dla pieszych

 

Węzły:

- węzeł Nowe Marzy
- węzeł Sartowice
- węzeł Świecie Północ

- węzeł Świecie Zachód
- węzeł Świecie Południe

 

MOPy:

MOP Śwęte - rodzaj I

 

Ochrona środowiska:

- ekrany akustyczne

- zagospodarowanie zielenią - nasadzenia

- odcinki nawierzchni o obniżonej emisji hałasu

 

Szczegółowe informacje dot. drogi ekspresowej S5:

http://s5nowemarzy-dworzysko.pl/

 

GDDKiA

 

 

A1 Toruń Południe - Włocławek Północ - Kowal

Etap zrealizowany:

21 grudnia 2013 r. - kierowcy mogą korzystać z 45-kilometrowego odcinka autostrady A1 od w. Toruń Południe do w. Włocławek Zachód.

30 kwietnia 2014 roku - udostępnienie 19 km trasy od Włocławka do Kowala 

 

Opis inwestycji:

Ten blisko 64-kilometrowy odcinek autostrady zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Jest to kolejny odcinek budowanej autostrady A1, z południa od przejścia granicznego w Gorzyczkach, na północ kraju. Autostrada A1 stanowi część międzynarodowej trasy E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Zwana jest Autostradą Bursztynową. Po upadku koncepcji budowy autostrady A3 wzdłuż zachodniej granicy kraju, A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym.

 

Budowa Autostrady A-l. odcinek Toruń-Stryków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Przedmiotem inwestycji była budowa Autostrady A-l Toruń - Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala.

 

W wyniku realizacji inwestycji zostały osiągnięte następujące cele: przejęcie w znacznej części ruchu z istniejących dróg krajowych i w mniejszym stopniu wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zamieszkałych, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN, zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi, poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, ograniczenia strat czasu), zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom trasy.

 

W ramach inwestycji wyodrębnione zostały dwa zadania:
Zadanie I - od węzła „Czerniewice" (z węzłem) do węzła „Brzezie" (bez węzła) o długości 34,466 km, w rozbiciu na dwa odcinki:

Odcinek I: Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300

Odcinek II: Odolion-Brzezie od km 163+300 do km 186+366

Trasa tej części autostrady przebiega przez tereny gmin: Wielka Nieszawka, Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Waganiec, Lubanie.

Zadanie II - odcinek od węzła „Brzezie" (z węzłem) - do węzła „Kowal" (bez węzła) km 186+348 - 215+850, o długości 29,502 km

Trasa tej części autostrady przebiega przez tereny gmin: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal.

 

W ramach Zadania I prowadzono: budowę dwóch jezdni autostrady A1 o przekroju 2x2 pasy ruchu (docelowo 2x3), budowę węzłów autostradowych „Czerniewice" i „Odolion" wraz ze Stacjami Poboru Opłat budowę dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych „Otłoczyn" {MOP kat. III - „Otłoczyn - Wschód", MOP kat. II - „Otłoczyn - Zachód") i MOP „Kałęczynek" (MOP kat. I - „Kałęczynek- Wschód" i „Kałęczynek-Zachód"), budowę 31 obiektów inżynierskich, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, dojazdowych i zjazdów budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia autostrady, platform dla kolumn alarmowych, urządzeń łączności i monitoringu, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników osadowo - retencyjnych i osadowo - filtracyjnych, piaskowników, separatorów, ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających, rozbiórkę obiektów budowlanych, budowę ujęć wody,


W ramach Zadania II zrealizowano: budowę dwóch jezdni autostrady A1 o przekroju 2x2 pasy ruchu (docelowo 2x3), budowę węzłów autostradowych „Brzezie" i „Pikutkowo" wraz ze Stacjami Poboru Opłat budowę dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych „Machnacz" (MOP kat. II - „Machnacz płn.", MOP kat. III - „Machnacz płd.") i MOP „Ludwinowo" (MOP kat. I - „Ludwinowo płn." i „Ludwinowo płd."), budowę 27 obiektów inżynierskich, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, dojazdowych i zjazdów, budowę Obwodu Utrzymania Autostrady OUA "Pikutkowo", budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia autostrady, platform dla kolumn alarmowych, urządzeń łączności i monitoringu, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników osadowo - retencyjnych i osadowo - filtracyjnych, piaskowników, separatorów, ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających, rozbiórkę obiektów budowlanych, budowę ujęć wody,

 

Mapa poglądowa przebiegu autostrady A1 Czerniewice - Kowal:

GDDKiA 

Kliknij aby powiększyć

 

Dane techniczne:

klasa drogi: A

prędkość projektowa: 120 km/h

przekrój drogi: 2x2 pasy ruchu, docelowo 2x3

szerokość pasów ruchu: 3,75 m

szerokość pasa awaryjnego: 3 m,

kategoria ruchu: KR6

obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

 

 • Obwodnica Nowej Wsi Wielkiej

  10-12-2020

  Stan prac przygotowawczych:

  • W listopadzie 2020 r. ogłoszono przetarg na STEŚ-R.
  • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2024 r.

  Cel realizacji inwestycji:

  • Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 a także 62. Drogi krajowe nr 15 i 25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy i dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A2. Ponadto, od strony wschodniej ruch do Strzelna doprowadza droga krajowa nr 62, idąca od Włocławka i autostrady A1. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych.
  • Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Strzelnie oraz okolicy. Niedawno zakończono budowę obwodnicy Inowrocławia, ponadto niedaleko planowana jest budowa obwodnicy Kruszwicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.
  • Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Obwodnica Kowalewa Pomorskiego

  10-12-2020

  Stan prac przygotowawczych:

  • W listopadzie 2020 r. ogłoszono przetarg na STEŚ-R.
  • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2024 r.

  Cel realizacji inwestycji:

  • Podstawowym celem budowy obwodnicy Kowalewa Pomorskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 15. Jest to droga o znaczeniu międzyregionalnym, który wyprowadza ruch z Torunia i korytarza autostrady A1 w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego i korytarza drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem.
  • Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Kowalewie Pomorskim. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja ta będzie kontynuacją wysiłków na rzecz usprawnienia ruchu na tym korytarzu drogi krajowej nr 15 – w 2016 r. oddano obejście centrum Brodnicy, obecnie w realizacji jest duże obejście Nowego Miasta Lubawskiego.
  • Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.