viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Kontakt

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

GDDKiA

Adres biura:

ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

Budynek, stanowiący siedzibę GDDKiA jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie:
- podjazdu dla wózków zlokalizowanego po prawej stronie od wejścia do budynku u zbiegu ulic Wroniej i Ogrodowej
- przycisku wywołującego pracownika recepcji, którego obowiązkiem jest pomoc w wejściu do budynku
- wind oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych spełniających parametry dla osób niepełnosprawnych
Dodatkowo Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie pod numerem 22 375 88 88 lub mailowo na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl, urząd zapewnia asystę osoby trzeciej przy poruszaniu się po siedzibie GDDKiA i kontakcie z pracownikami GDDKiA.

GDDKiA

Telefon:

tel. +48 22 375 88 88

GDDKiA

Godziny pracy Urzędu

Pon.-Pt: 8:15 - 16:15

NIP 526 26 05 735
REGON 017511575

GDDKiA

Informacja

NIP 526 26 05 735
REGON 017511575

Interesantów w sprawach skarg i wniosków zapraszamy codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz w poniedziałki w godzinach 16.00 - 18.00 w siedziebie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Wroniej 53 w Warszawie w pokoju 430 (IV piętro) po uzgodnieniu telefonicznym (22 375 89 26) przyjmuje Pani Anna Krasucka.

Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby głuchonieme z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jęz. migowym i innych środkach komunikowania się.

GDDKiA

Ułatwienia dostępu:

Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania telefonicznie pod numerem (22) 375-88-88 lub mailowo na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl udostępniamy:

  • tłumaczenie stron www GDDKiA i zawartych na niej treści oraz informacji w języku łatwym do czytania i zrozumienia,
  • kontakt z Urzędem z udziałem tłumacza języka migowego,
  • wybrane części informacji i dokumenty w języku migowym,
  • tłumacza języka migowego on-line,
  • wybrane informacje i dokumenty będące w dyspozycji GDDKiA w alfabecie Braille’a,
  • dokumenty w druku powiększonym,

Ponadto urząd zapewnia:

  • możliwość przekazania wiadomości SMS i MMS, na nr telefonu +48 539 678 789, dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062) tj. osób, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami,
  • za pośrednictwem komunikatorów internetowych do przesyłania wiadomości tekstowych w kontaktach z GDDKiA,
  • za pośrednictwem komunikatorów internetowych komunikację audiowizualną w kontaktach z GDDKiA,
  • wyposażenia na czas spotkania pętlę indukcyjną,