Liczba gości: 2374
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
telefon: (22) 870 65 49; fax.: (22) 323 11 17
REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe, Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 9 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe, Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 9 zadań tj.:
Zadanie 1- Wydział Technologii,
Zadanie 2 – Rejon Garwolin,
Zadanie 3 – Rejon Ostrołęka,
Zadanie 4 – Rejon Ostrów Mazowiecka,
Zadanie 5 – Rejon Ożarów Mazowiecki,
Zadanie 6 – Rejon Płońsk,
Zadanie 7 – Rejon Przasnysz,
Zadanie 8 – Rejon Radom,
Zadanie 9 – Rejon Zwoleń
Numer przetargu: 5/2013
Termin realizacji: Zadanie nr 1 od 01.04.2013r.- do 31.03.2016r.
Zadanie nr 2 od 10.05.2013r.- do 09.05.2016r.
Zadanie nr 3 od 01.10.2013r.- do 30.09.2016r.
Zadanie nr 4 od 01.04.2013r.- do 31.03.2016r.
Zadanie nr 5 od 27.06.2013r.- do 26.06.2016r.
Zadanie nr 6 od 01.06.2013r.- do 31.05.2016r.
Zadanie nr 7 od 10.06.2013r.- do 09.06.2016r.
Zadanie nr 8 od 10.05.2013r.- do 09.05.2016r.
Zadanie nr 9 od 01.04.2013r.- do 31.03.2016r.
Wadium: Zadanie nr 1 – 4 000,00 zł.
Zadanie nr 2 – 3 000,00 zł.
Zadanie nr 3 – 700,00 zł.
Zadanie nr 4 – 900,00 zł.
Zadanie nr 5 – 5 500,00 zł.
Zadanie nr 6 – 1 000,00 zł.
Zadanie nr 7 – 1 500,00 zł.
Zadanie nr 8 – 1 000,00 zł.
Zadanie nr 9 – 1 500,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiajacego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Agatę Zielińską, pokój 729,
tel. (22) 323 15 16, fax. (22) 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych Pana Annę Snopkiewicz,
tel., +48 (22) 323 11 51.
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiajacego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 729 do dnia 06.03.2013 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: części 1 Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. BARWIT Barbara Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok. 32, 01-318 Warszawa z ceną: 219 121,20 zł.

części 2 Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Tryb. z ceną: 153 130,52 zł.

części 3 INTERLUX s.c. Kania Małgorzata, Kania Łukasz Ul. S. Żeromskiego 19, 07-417 Ostrołęka z ceną: 48 088,08 zł.

części 4 INTERLUX s.c. Kania Małgorzata, Kania Łukasz Ul. S. Żeromskiego 19, 07-417 Ostrołęka z ceną: 70 272,36 zł.

części 5 PROKONCEPT HOUSE & GARDEN DESIGN BY Mariusz Borzewski, ul. Modlińska 27/1, 05-135 Wieliszew z ceną: 228 279,60 zł.

części 6 MIKO Piotr Jakubowski, Ul. Palestyńska 1c, 03-321 Warszawa z ceną: 79 920,00 zł.

części 7 Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Tryb. z ceną: 69 539,21 zł.

części 8 Politechniczna Spółdzielnia Pracy, Ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce z ceną: 88 648,56 zł.

części 9 Carzoni Izabela Seweryn, ul. Sierpniowa 2, 26-600 Radom z ceną: 65 788,20 zł.
Data udzielenia zamówienia: w zakresie części:
1,4,9 dnia 09.04.2013 r.;
w zakresie części:
2,3,5,6,7,8 dnia 23.04.2013 r.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj