Liczba gości: 2344
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2410.57.2020
Termin składania ofert: 2021-02-26 10:50:00
Miejsce składania ofert: Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229696/budowa-obwodnicy-koszalina-i-sianowa-na-s6-wraz-z-odcinkiem-s11-od-wezla-bielice-do-wezla-koszalin-zachod-od-km-6-400-do-km-14-300
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj