Liczba gości: 1332
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Przedmiot zamówienia: RĘCZNE I MECHANICZNE KOSZENIE NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W SZCZECINIE – z podziałem na 17 części
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2413.64.2020
Termin składania ofert: 2021-02-17 10:50:00
Miejsce składania ofert: Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229708/uslugi-w-zakresie-recznego-i-mechamicznego-koszenia-traw-i-chwastow-na-lata-2021-2022-z-podzialem-na-17-czesci
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj