Liczba gości: 890
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Przedmiot zamówienia: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem
pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka”
Numer przetargu: O.GD.KP-14.2410.15.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 228727
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj