Liczba gości: 737
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.70.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 228087
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj