Liczba gości: 1854
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-24
Przedmiot zamówienia: BIEŻĄCE UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE DROGI EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: WĘZEŁ MYŚLIBÓRZ BEZ WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD Z WĘZŁEM WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZADKU NA MOP-IE MARWICE WSCHÓD I ZACHÓD ORAZ UTRZYMANIEM OUD W BACZYNIE;
CZĘŚĆ NR 2: WĘZEŁ SKWIERZYNA ZACHÓD BEZ WĘZŁA DO WĘZŁA ŚWIEBODZIN PÓŁNOC BEZ WĘZŁA Z UTRZYMANIEM OUD W MIĘDZYRZECZU.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.20.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 226788
Termin składania ofert: 2021-02-02 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj