Liczba gości: 1053
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-04
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.68.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 222269
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj