Liczba gości: 636
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-02
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA z podziałem na 5 części
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2414.3.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 222858
Termin składania ofert: 2020-12-14 09:45:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj