Liczba gości: 944
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-24
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem)’’Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18,026 km.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.56.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 221047
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj