Liczba gości: 1154
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-04
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: „ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OBWODNICY STRZELEC KRAJEŃSKICH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.15.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 213839
Termin składania ofert: 2020-12-11 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj