Liczba gości: 1014
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-03
Przedmiot zamówienia: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)” Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.55.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 216301
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: 699 894 878,60 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.04.2021 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 699 894 878,60 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 814 664 808,99 zł brutto
drukuj