Liczba gości: 789
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-16
Przedmiot zamówienia: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP KAT. I) LISINY ZACHÓD I WSCHÓD ZLOKALIZOWANEGO W KM 218+626 PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE EKSPRESOWEJ S-3
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.13.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 211700
Termin składania ofert: 2020-11-24 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj