Liczba gości: 1129
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-17
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 DO GRANICY MIASTA GORZÓW WLKP.;
CZĘŚĆ NR 2: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD M. ŚWIĘTOJAŃSKO DO SKRZYŻOWANIA Z DK 24;
CZĘŚĆ NR 3: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO M. CHEŁMSKO;
CZĘŚĆ NR 4: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA ODCINKU OD WĘZŁA SKWIERZYNA ZACHÓD DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 22
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 206904
Termin składania ofert: 2020-11-02 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj