Liczba gości: 27485
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-16
Przedmiot zamówienia: Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów:
1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760,00 do km 50+000,00” oraz
2. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000,00 do km 71+533,00”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 205725
Termin składania ofert: 2020-10-23 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj