Liczba gości: 626
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-31
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.44.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 197290
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: S.T.I. Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 26A/2
02-512 Warszawa
Cena: 2 582 877,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.11.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 2 425 006,50 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 371 307,00 zł brutto
drukuj