Liczba gości: 889
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-07
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach planowanej budowy autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki, na odc. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce od km 524+005 do km 561+500, rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Płońsk – Czosnów od km ok. 300+000 do ok. km 334+636 oraz budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odc. w. Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obw. Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 – UMOWA RAMOWA
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.38.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 191924
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Umowę ramowa podpisano z 3 wykonawcami:
1. Archeologiczne Konsorcjum Badawcze: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów; Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek, ul. Langiewicza 25/11, 35-021 Rzeszów;
2. Konsorcjum Firm: APB THOR Sp. z o. o., Al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno; Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rubież 41, 61-612 Poznań;
3. ASINUS Igor Maciszewski, Al. Solidarności 129/131 lok. 40, 00-898 Warszawa
Cena: 1. 9 499 932,99 zł/brutto
2. 9 896 317,76 zł/brutto
3. 12 201 596,46 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 1. 30.10.2020r.
2. 30.10.2020r.
3. 30.10.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
drukuj