Liczba gości: 1365
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-29
Przedmiot zamówienia: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.34.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 191255
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28
oraz
TORPOL S.A. – Partner, z siedzibą w Poznaniu, ul. Mogileńska 10G,
Cena: 194 840 229,92 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.12.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 194.840.229,92 zł
Oferta z najwyższa ceną: 254 024 620,86 zł
drukuj