Liczba gości: 1633
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-15
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.33.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 188572
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj