Liczba gości: 849
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-19
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.32.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 188430
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o. o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań
Cena: 3 812 309,97 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.11.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 3 812 309,97 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 510 759,00 zł/brutto
drukuj