Liczba gości: 574
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-26
Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych ekstraktorów ultradźwiękowych służących do ekstrakcji mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z PN-EN 12697-1:2012.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2414.26.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 185239
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj