Liczba gości: 1273
Data wszczęcia postępowania: 2020-03-27
Przedmiot zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTOWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.7.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 175335
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj