Liczba gości: 1078
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-06
Przedmiot zamówienia: KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1- REJON GORZÓW WLKP.
CZĘŚĆ NR 2- REJON SŁUBICE
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.7.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 132334
Termin składania ofert: 2019-09-11 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj