Liczba gości: 1581
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03-808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych w podziale na 8 zadań:
Zadanie nr 1 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Siedlcach
Rejon w Mińsku Mazowieckim
Zadanie nr 2 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Radomiu
Rejon w Zwoleniu
Zadanie nr 3 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Grójcu
Rejon w Garwolinie
Zadanie nr 4 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Ożarowie Mazowieckim
Rejon w Bożej Woli
Zadanie nr 5 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Płocku
Rejon w Poczerninie
Zadanie nr 6 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Mławie
Rejon w Przasnyszu
Zadanie nr 7 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Rejon w Ostrołęce
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Zadanie nr 8 realizowanie usług w zakresie serwisu i napraw blacharskich samochodów
Oddział w Warszawie
Wydział Technologii
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.36.2016
Termin realizacji: 36 miesięcy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury Pani Ewa Hajdas , tel.: +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 03-27;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Andrzej Kaliszuk, tel.: +48 22 209 23 77
Termin składania ofert: 2016-05-31 11:30:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03-808 WARSZAWA
31.05.2016 godz.11:30 pokój 729, piętro VII
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj