Liczba gości: 1578
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadania: Zadanie I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 – km 13+800, odc. B-km 0+521,66 – km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 – km 13+690,73) na stanowiskach Nadma 10 i Nadma 12 wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR, pozyskanie i analiza zdjęć lotniczych oraz kwerenda materiałów archiwalnych w zakresie obiektów militarnych związanych z historią regionu w I połowie XX w. dla obszaru leżącego
w liniach rozgraniczenia przedmiotowej inwestycji wraz z opracowaniem wyników tych analiz i kwerendy.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadania: Zadanie I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 – km 13+800, odc. B-km 0+521,66 – km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 – km 13+690,73) na stanowiskach Nadma 10 i Nadma 12 wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR, pozyskanie i analiza zdjęć lotniczych oraz kwerenda materiałów archiwalnych w zakresie obiektów militarnych związanych z historią regionu w I połowie XX w. dla obszaru leżącego
w liniach rozgraniczenia przedmiotowej inwestycji wraz z opracowaniem wyników tych analiz i kwerendy.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp:
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Mariuszem Korbeniem tel. 22 209 23 86.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.11.2016
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia przekazania terenu do badań, w tym:
a) Badania wykopaliskowe część terenowa wraz ze sprawozdaniami z badań –
60 dni od dnia przekazania terenu do badań,
b) Badania wykopaliskowe część opracowania wyników badań –
12 miesięcy od dnia przekazania terenu do badań,
c) Pozyskanie i analiza danych LiDAR, pozyskanie i analiza zdjęć lotniczych oraz
kwerenda materiałów archiwalnych wraz z opracowaniem ich wyników –
60 dni od dnia przekazania terenu do badań.
Wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania badań terenowych – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury P. Kamil Kaczmarek, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Zbigniew Mroziński, tel.: +48 22 209 23 13.
Termin składania ofert: 2016-02-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 15.02.2016 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Data udzielenia zamówienia: 01.04.2016 r.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj