Wypadki na drogach krajowych


Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych

Poniższe opracowania przedstawiają podstawowe statystyki wypadków drogowych, które miały miejsce na istniejącej sieci dróg krajowych, z wyjątkiem tych odcinków dróg, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu.

 

Zbiory danych o wypadkach, przekazane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, zostały zweryfikowane przez poszczególne Oddziały GDDKiA, w zakresie lokalizacji miejsca wypadku.

 

W dniu 1 listopada 2015 roku została wprowadzona nowa karta zdarzenia drogowego. W nowej karcie zmianie uległa część pól, jak również dopuszczono możliwość wielokrotnego, bardziej szczegółowego wyboru opisującego niektóre pozycje.

 

Określenia przyjęte w opracowaniach, są zgodne z Zarządzeniem nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015r.

  • wypadek drogowy - zdarzenie drogowe, w wyniku którego była osoba zabita lub ranna;
  • śmiertelna ofiara wypadku - osoba zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku drogowego na skutek doznanych w jego wyniku obrażeń ciała. Określenie „śmiertelna ofiara wypadku” nie dotyczy osoby:

a) która zmarła bezpośrednio przed zdarzeniem lub w wyniku targnięcia się na własne życie,

b) której zgon nie był skutkiem obrażeń powstałych w zdarzeniu drogowym, będącym następstwem utraty przytomności przez tę osobę.

  • osoba ciężko ranna - osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w postaci:

a) pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

b) innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

  • osoba lekko ranna - osoba, wobec której lekarz lub ratownik medyczny stwierdził, że doznała ona uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń innych niż określone w definicji „osoby ciężko rannej”.

Określenia „osoba ciężko ranna” i „osoba lekko ranna” nie dotyczą osoby, która doznała obrażeń w wyniku próby targnięcia się na własne życie albo utraciła przytomność bezpośrednio przed zdarzeniem, w wyniku czego doszło do tego zdarzenia.

Statystyka wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych

W poniższych dokumentach przedstawiono opracowane statystyki wraz z syntezą dla poszczególnych lat: