Informacje o inwestycji


 

Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej 78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik ma dwie jezdnie i parametry GP (drogi głównej o ruchu przyspieszonym). Trasa o długości blisko 8 kilometrów łączy  miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S7.

 

W ramach inwestycji przewidziano obiekty zapewniające bezkolizyjny ruch, między innymi:

- wiadukt nad drogą powiatową Prząsław – Tyniec

- wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Jędrzejów – Lasków

- kładka dla pieszych nad obwodnicą w miejscowości Wilanów

- węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 728

- wiadukt w ciągu obwodnicy nad istniejącą drogą wojewódzką 728 Jędrzejów – Grójec

- wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Warszawa – Kraków

- wiadukt nad obwodnicą w ciągu ulicy Kieleckiej  jako część węzła zespolonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 78

 

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Maksymalna kwota dofinansowania to około 110 mln złotych.

Lata realizacji inwestycji to 2010-2012.

Roboty budowlane kosztować będą 185,8 mln złotych, nadzór nad inwestycją 4,8 mln złotych.

 

Dodatkowe informacje o PO RPW na stronie interrnetowej:

www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl