Utrzymanie dawnego przebiegu drogi krajowej nr 3 - GDDKiA składa zawiadomienia do prokuratury

GDDKiA złożyła zawiadomienia do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego z art. 231 §1 kodeksu karnego tj. o działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego poprzez niedopełnienie obowiązków zarządcy drogi gminnej (dawnej DK nr 3). Zawiadomienia dotyczą Wójta Gminy Stare Czarnowo oraz Wójta Gminy Stare Bielice.Poniżej prezentujemy treść zawiadomień oraz inne dokumenty związane z tą sprawą:

 

pismo Burmistrza Myśliborza - w którym Burmistrz przyznaję iż utrzymuje dawny przebieg drogi krajowej nr 3 (obecnie droga gminna):   plik PDF

 

pismo prokuratury z dnia 22 grudnia 2010:  plik PDF

 

zawiadomienia do prokuratury

w sprawie Wójta Starego Czarnowa plik PDF

w sprawie Wójta Starych Bielic: plik PDF

 

odpowiedź GDDKiA na pismo wojewody zachodniopomorskiego w sprawie zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa na starym przebiegu DK nr 3: plik PDF

 

stanowisko włodarzy gmin leżących przy dawnym przebiegu DK nr 3 z dnia 14 grudnia 2010, w którym twierdzą iż nie są zarządcami dawnego przebiegu DK nr 3: plik PDF

 

pismo Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2010, w którym Burmistrz potwierdza, iż stary przebieg DK nr 3 z dniem oddania do użytku drogi S3 przejdzie na własność gminy Pyrzyce: plik PDF