Wymagania, założenia i zalecenia do analiz i prognoz ruchu


Wymagania, założenia i zalecenia do analiz i prognoz ruchu

1. Wymagania

Podstawowym i obowiązującym dokumentem stosowanym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla wszystkich prac planistycznych i projektowych jest Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz dokument:  „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” wprowadzony Zarządzeniem nr 17 GDDKiA z dnia 11 maja 2009 roku.

Szczegółowe dodatkowe zalecenia i wymagania dotyczące prawidłowego sporządzania prognozy ruchu znajdują się pod poniższym linkiem:

2. Założenia
W celu ujednolicenia założeń do analiz i prognoz ruchu, GDDKiA publikuje dokumenty zawierające dane wejściowe do tychże opracowań. Stanowią one podstawę opracowywanych na zlecenie GDDKiA wszystkich prac planistyczno-projektowych.
Zaktualizowana tabela prognozowanych wzrostów PKB obowiązuje dla wszystkich analiz i prognoz ruchu zleconych po 1 lipca 2012 r. dla opracowań zleconych wcześniej zaktualizowaną prognozę należy stosować w zależności od stopnia zaawansowania opracowania po uzgodnieniu z odpowiednim Departamentem merytorycznym w GDDKiA (obecnie jest to Departament Strategii i Studiów).

GDDKiA zwraca się z prośbą o sprawdzanie aktualności ww. założeń każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania opracowania.
Aktualne założenia do analiz i prognoz ruchu będą w miarę potrzeb publikowane na niniejszej stronie internetowej.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie prognozy ruchu wykonywane na zlecenie GDDKiA należy uzgadniać z odpowiednim Departamentem merytorycznym w GDDKiA (obecnie jest to Departament Strategii i Studiów).

 

Założenia dotyczące rozwoju sieci drogowej należy każdorazowo, przed wykonaniem prognozy, uzgadniać z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA

 

Ewentualnych dodatkowych wyjaśnień udziela:
Naczelnik Wydziału Sieci Drogowej i Analiz Ruchu w Departamencie Strategii i Studiów
mgr inż. Krzysztof Kowalski
email: kkowalski@gddkia.gov.pl
tel. 22 375 89 71