OBWODNICE


Budowa obwodnicy Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

więcej informacji: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38959/DK22-Obwodnica-Dobiegniewa

 

Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22

więcej informacji: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/31275/DK22-Obwodnica-Strzelec-Krajenskich

 

Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31

więcej informacji: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/31276/DK31-Obwodnica-Kostrzyna-nad-Odra

 

Budowa obwodnicy Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24

więcej informacji: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38960/DK24-Obwodnica-Przytocznej

 

Budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29

więcej informacji: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/31277/DK29-Obwodnica-Krosna-Odrzanskiego

 

Budowa obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12

więcej informacji: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38961/DK12-Obwodnica-Wschowy