Weryfikacja prawidłowości przyjętych założeń do analizy akustycznej wykonanej w ramach raportu do ponownej oceny i do projektu zabezpieczeń akustycznych oraz oceny skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych na zadaniu pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 odc. węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 długość ok. 15,151 km


Termin składania ofert - 11.01.2021 r. do godz. 13.00