Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Autostrady

W ramach tego zadania, na budowanej autostradzie A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia, powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód, Wierzchowisko Zachód i Obwód Utrzymania Autostrady Lgota.Najkorzystniejszą ofertę - na kwotę 71 135 460,19 zł - złożyło konsorcjum firm Bitum z siedzibą w Lipiach Śląskich oraz Drog-Bud z Lubojenki. Jednocześnie konsorcjum zaoferowało przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. 

  

Ile czasu na realizację? 

Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie muszą zostać ukończone w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy. 

  

Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu: 

  • czterech Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisk do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów, 
  • Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
  • dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
  • oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na użytkowanie.   

  

W tym etapie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Po rozstrzygnięciu przetargów na ich dzierżawę, dwa MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas. 

  

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej - III klasie, co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Znajdą się na nim stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe. 

  

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowe. Zostanie wyposażone w stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe. 

  

Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód powstaną w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe. Znajdą się na nich stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii. 

  

Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty  

Przypominamy, że pomimo dopuszczenia do ruchu tego odcinka drogi wciąż trwają prace wykończeniowe przy realizacji tej inwestycji. Pod koniec sierpnia br. zakończono prace umożliwiające podniesienie prędkości na odcinku Częstochowa Blachownia - Częstochowa Jasna Góra (https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38925/Zmiany-w-ruchu-na-autostradowej-obwodnicy-Czestochowy).     

  

To zadanie jest przedostatnim w ramach budowy autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. Ostatnim przetargiem dla tego odcinka będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych. Ogłoszenie przetargu dla tego zadania planujemy w przyszłym roku z terminem zakończenia całości prac na autostradzie w 2022 r. Tymczasem na tym odcinku, w ramach odrębnego zadania, kończony jest wiadukt autostradowy (WA352) oraz 460 m jezdni autostrady w jego obrębie. Do zrealizowania pozostają jeszcze prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.    

  

Kalendarium 

29 maja 2020 r. - ogłoszenie przetargu 

4 sierpnia 2020 r. - otwarcie ofert   

23 listopada 2020 r. - wybór oferty 

grudzień 2020 r. - podpisanie umowy 

kwiecień 2022 r. - termin zakończenia prac