viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Zmiany w ruchu na autostradowej obwodnicy Częstochowy

28-08-2020

 Zakończyła się realizacja niezbędnych prac umożliwiających podniesienie prędkości przejazdu po A1.  

W piątek, 28 sierpnia br., autostrada A1 na odcinku od węzła Częstochowa Blachownia do węzła Częstochowa Jasna Góra włącznie, uzyska pełne parametry autostrady z dopuszczalną prędkością poruszania się po niej do 140 km/h. Na dalszym odcinku od węzła Częstochowa Jasna Góra do węzła Częstochowa Północ dopuszczalna prędkość poruszania się zostanie zwiększona do 110 km/h.

 

Dokonanie tych usprawnień możliwe jest dzięki zrealizowaniu niezbędnego zakresu robót oraz spełnieniu warunków Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności uciąglenia ogrodzenia i ekranów akustycznych, budowy dojazdów do przejazdów i wyjazdów awaryjnych, budowy oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra.

 

Przypominamy, że na tym odcinku trwają jeszcze prace. W sierpniu otwarto oferty na realizacje zadań na:

  • budowę MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód i MOP III Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota,

  • dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1.

Aktualnie trwa badanie i analiza złożonych ofert.

 

Jednocześnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia ostatniego przetargu dla odcinka autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i węzeł Częstochowa Blachownia na dokończenie budowy dróg serwisowych, wykonanie pasów technologicznych, przebudowy pozostałych dróg poprzecznych, wykonanie systemu łączności autostradowej oraz realizację pozostałych robót wykończeniowych w zakresie robót branżowych, robót mostowych oraz zagospodarowania terenów wzdłuż dróg serwisowych wraz z nasadzeniami zieleni ochronnej.

 

21 sierpnia br. na północnym odcinku autostrady A1 biegnącym od granicy województw łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ (odc. E) udostępniliśmy na węźle Mykanów rondo wraz z wiaduktem drogowym nr 351. Teraz ruch drogowy relacji Mykanów-Kościelec prowadzony jest nad autostradą, po nowym wiadukcie zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1059S z wykorzystaniem ronda, które powstało po wschodniej stronie DK1, w rejonie budowanego węzła Mykanów.

 

W związku z tym kierowcy udający się w kierunku Mykanowa i Kościelca będą poruszać się po rondzie oraz nowo oddanym wiadukcie. Tym samym zostanie zamknięty dotychczas czynny, bezpośredni zjazd z DK1 w kierunku Mykanowa. Obecnie wprowadzone rozwiązanie przybliża nas do organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w tym rejonie już docelowo. O kolejnych udogodnieniach w podróżowaniu po budowanej autostradzie A1 będziemy informować na bieżąco.