Kolejny etap prac na obwodnicy Niemodlina

Aktualizacja! Wprowadzenie  zmiany w tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w poniedziałek 9 listopada.

W związku z kolejnym etapem realizacji robót w ramach budowy obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46, w piątek 06.11.2020 r. w godzinach popołudniowych zaplanowano wprowadzenie zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na odcinku za miejscowością Sosnówka, w pobliżu stawów hodowlanych.Ruch z drogi krajowej nr 46 zostanie przełożony na przygotowaną tymczasową drogę objazdową zlokalizowaną na terenie jednego ze stawów. Droga tymczasowa będzie miała długość około 400 metrów i jest niezbędna w celu budowy wiaduktu nad przyszłą dwujezdniową DK 46 i przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania DK46 z drogą wojewódzką nr 435. 

Wdrożona zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do czasu zakończenia prac na tym odcinku.

 

Serwis dla kierowców i Informacja drogowa 19111

Przypominamy, że informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych, będących w zarządzie GDDKiA, dostępne są również na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla kierowców".

 

Lista utrudnień

Mapa warunków drogowych

Mapa kamer monitorujących

Mapa ograniczeń na przejściach granicznych

 

Pod tym numerem można uzyskać informacje o trasach przejazdu oraz bieżących utrudnieniach.